Il Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia si stringe attorno ai cari Tamara e Boris Bellone
per la perdita della loro forte e adorabile mamma
Tonka
 
Italijanska Koordinacija za Jugoslaviju izražava duboko saučešće našim prijateljima Tamari i Borisu Bellone
povodom gubitka njihove snažne i mile majke
Tonke