[italiano / hrvatskosrpski]

 

https://ipress.hr/vase-vijesti/70893-talijanski-iredentisti-i-njihovi-suradnici-u-hrvatskoj-i-sloveniji-odlaze-u-pakao

 
Objavljeno: 19. 11 2021
 
EKSKLUZIVNO: ŠTO SE KRIJE IZA ZNANSTVENOG SKUPA POVODOM 700.OBLJETNICE SMRTI VELIKOG PJESNIKA DANTE ALIGHERIA U PULSKOM "CIRCOLU" ?
 

Talijanski iredentisti i njihovi suradnici u Hrvatskoj i Sloveniji odlaze u pakao

 
Čini se da talijanski iredentizam i neofašizam ne jenjavaju. Naime, Gianfranco Fini, bivši lider neofašističke stranke MSI-DN i Aleanza Nazionale, glasno je izjavio 1994.godine da je Benito Mussolini bio najveći statist stoljeća (za sebe je rekao da je on fašist!) i da su Istra , Rijeka i Dalmacija talijanske zemlje. Samo osam godina kasnije Fini se skompao sa Silvijom Berlusconijem, kraljem talijanskih medija, vlasnikom nogometnog kluba Milan, koji je obnašao funkciju predsjednika političke stranke Forza Italia (Naprijed Italija),"krstili talijanski dnevni listovi, tijednici, državna radiotelevizija, RAI 1, 2, i 3, Berlusconijevi Canale 5 i Rete 4, te druge mnogobrojne privatne televizije i portali".
Mnogi čitatelji upitati će se kakve to veze ima sa znanstvenim skupom 700. obljetnice smrti Dante Aligheria, velikana svjetske književnosti koji je održan u subotu, 13.11. ove godine u prostorijama Zajednice Talijana u Puli?
Itekako ima veze; prije svega simptomatično je da skup, koji je nazvan znanstveni, organizirala Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (Nacionalna udruga Julijske krajine i Dalmacije) - skraćeno A.N.V.G.D. iz Rima.
Prema opširnom izvješću Glasa Istre od 15. studenog, pod naslovom "Hommage ocu talijanskogjezika i književnosti", novinarka Vanesa Begić, objavila je cijelu stranicu s navedenog skupa. I riječki dnevnik La Voce del popolo iz pera Marka Mrđenovića istoga dana objavio je cijelu stranicu s fotografijama pod naslovom "Dante, un ponte tra esuli e rimasti" (Dante, most između protjeranih i onih koji su ostali). Očito da autor opširnog izvještaja ne zna da riječ esuli znači protjerani, a profughi izbjeglice!
Nedopustivo je da je voditeljica i moderatorica bila Donatella Schurzel, dopredsjednica A.N.V.G.D., koja je govorila o važnosti Dantea za talijansku kulturu i razvoj talijanskog jezika. Od znanstvenika, o Danteu govorili su brojni znanstvenici iz Italije, među njima Egidio Ivetic sa Sveučilišta u Padovi (očito se radi o potalijančenom Hrvatu, - op.a.), Marija Grazia Chiapori sa Sveučilišta Sapienza u Rimu, Paola Delton, znanstvenica Centra za povijesna istraživanja u Rimu, Giovanni Radossi, bivši ravnatelj spomenutog centra u Rovinju (provijereni povijesničar koji se u Trstu i Istri često družio sa iredentistima, - op.a.) koji je kazivao o pretisku "Božanstvene komedije", i Eliana Moscarda Mirković sa sveučilišta "Juraj Dobrila u Puli".
 
Iredentist Codarin nazočan na skupu
 
Iako Bruno Cergnul (potalijančeni Hrvat) dogradonačelnik velikog grada Pule, nije znanstvenik, usudio se govoriti o Danteu u Puli (najvjerojatnije je o Danteu u Puli pročitao jedan od članaka u hrvatskim medijima), i začudo požalio se da nedostaju udžbenici za talijanske škole. Koliko je poznato, a to bi trebao znati jedan dogradonačelnk, Republika Italija godinama za izdavačku kuću "Edit" u Rijeci, izdvaja mnogo novaca.
O Danteovom radu i življenju govorio je Renzo Codarin, predsjednik A.N.V.G.D., koji je prije toga obnašao mnoge funkcije u redentističkim udrugama u Trstu i na 1. Svjetskom skupu izbjeglica iz Istre, Rijeke i Dalmacije koji je održan na najvećem trgu u središtu Trsta gdje se okupljao oko 5.000 tzv. esula. Uz ostale neofašističke govornike vikao je protiv Titove Jugoslavije i protiv Hrvatske. Svi govornici, iako su imali mikrofon urlikali su poput Mussolinija, a izbjeglice sa zastavama iredentističkih udruga iz Pule, Umaga, Buja, Rijeke, Zadra i dr. gradova na kojima su bili stari i nama dobro poznati nazivi "Slobodna općina Pula u egzilu", "Slobodna općina Rijeka u egzilu " i sl.
 
Kći partizana veliki propagator iredentizma
 
Za govornicu je stupila Rosanna Turcinovich - Giuricin, jedna od lidera Associazione Fiumani i Taliani nel Mondo - Libero Comune di Fiume in Esilio (AFIM)-LCFE - udruga Riječana Talijana u Svijetu - Slobodna općina Rijeka u egzilu. Malo je poznato da je riječ o nekadašnjoj novinarki La Voce del popolo, rođenoj u Puli od oca partizana koji su ustvari potalijančeni Hrvati! Ona je sa suprugom dugo godina radila u spomenutom riječkom listu, a kada je buknuo rat u bivšoj državi, oboje su pobjegli u Trst gdje su se zaposlili, oboje su surađivali sa identistima i neofašistima, a Rosanna Turcinovich-Giuricin uređivala je publikacije i novine u kojima su objavljeni na tisuće članaka u kojima su optužili Tita da je naredio da se Talijani u Istri i Rijeci bacaju u jame (foibe), što im u bivšoj državi nije palo na pamet da o toj temi objavljuju članke.
Malo je hrvatskih političara osim dr. Furia Radina, dugogodišnjeg predsjednika Talijanske unije za Istru i Rijeku i zastupnika u hrvatskom Saboru, a sada dopredsjednika Sabora, i njegova brata Fabrizija, bivšeg dogradonačelnika Pule i župana istraske županije, koji su u zajednicu Talijana u Puli pozvali bivšeg tajnika neofašističke stranke Gianfranca Finija u Pulu i to istoga datuma (21.rujna), kada je 1920. godine u Pulu došao Benito Mussolini i u kazalištu "Politeama Ciscutti" održao klevetnički govor protiv slavenskog življa tj. Hrvata i Slovenaca.
Još valja reći o supružnicima Turcinovich i Giuricin; Rosanna je vjerovali ili ne, postala dopisnik La Voce del popolo u kojem je objavljivala članke o radu talijanskih iredentističkih udruga!
Budući da je u zadnjih 20-tak godina La Voce del popolo postao list koji uveliko tiska hvalospijeve o talijanskim iredentistima i suradnji sa zajednicama Talijana u hrvatskoj i slovenskoj Istri te u Rijeci, bilo je za očekivati da će hrvatska Vlada i ministrica za kulturu i medije poduzeti nekakve mjere protiv glavnih urednika toga lista i izdavača "Edit", pogotovo što hrvatska i Slovenija sufinanciraju taj dnevni list. Naravno, očito je da u Zagrebu nitko ne čita La Voce del popolo. Sada je na potezu dr.sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kuture i medija RH. 
O znanstvenom skupu o Danteu treba reći da su o njegovu životu govorili 
dr. Furio Radin, osvrnuvši se na život Dantea, rekavši: Dante je umro kao esule. Osim njega govorio je Maurizio Tremul, predsjednik Unione Italiana (Talijanska Unija), koji se rodio u Kopru i danas još uvijek živi u slovenskoj Istri. Njegove su riječi zastrašujuće - rekao je da treba surađivati s udrugama esula.
Sve ovo znači da Talijani Istre i Rijeke te slovenske Istre ne popuštaju, a hrvatska i talijanska vlast već desetljećima govori o dobrosudsjedskim odnosima dviju država. Je li to ipak pretjerano i dokle će Vlada RH šutjeti?! (Piše: Armando Černjul)

 

--- TRADUZIONE:

IN ESCLUSIVA

COSA C'È DIETRO IL CONVEGNO SCIENTIFICO NEL CIRCOLO DI POLA PER I 700 ANNI DALLA MORTE DEL SOMMO POETA DANTE ALIGHERI?

di Armando Černjul

19 novembre 2021

Gli irredentisti italiani e i loro associati in Croazia e Slovenia vanno all'inferno

L'irredentismo e il neofascismo italiani non si attenuano. In effetti, Gianfranco Fini, ex-leader del partito neofascista MSI-DN e poi di Alleanza Nazionale, nel 1994 dichiarò a gran voce che Benito Mussolini era il più grande statista del secolo (di sé stesso disse di essere fascista!) e che l'Istria, Fiume e la Dalmazia erano terre italiane. Appena otto anni dopo, Fini si aggregò a Silvio Berlusconi, re dei media italiani, proprietario della squadra di calcio del Milan, allora presidente del partito politico Forza Italia e controllore per vie politiche delle emittenti di Stato RAI 1, 2 e 3, di Canale 5 e Rete 4 oltre a numerose altre piccole emittenti e radio.

Molti lettori si chiederanno cosa c'entri tutto questo con il convegno scientifico del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, il sommo poeta della letteratura italiana e mondiale, che si è svolto sabato 13 novembre scorso presso la Sede della Comunità Italiana a Pola.

Tutto ciò ha molto a che fare con esso, ed è prima di tutto sintomatico che il convegno, denominato scientifico, sia stato organizzato dall' ANGVD, Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia di Roma.

In secondo luogo, in un lungo articolo del quotidiano "Glas Istre" del 15 novembre scorso, intitolato "Omaggio al padre della lingua e della letteratura italiana", la giornalista Vanesa Begić, ha pubblicato una pagina intera sulla conferenza di cui sopra.
Anche il quotidiano di Fiume "La Voce del Popolo", per la penna di Marko Mrdjenović, lo stesso giorno ha pubblicato un'intera pagina con fotografie, dal titolo "Dante, un ponte tra esuli e rimasti". E' del tutto evidente che l'autore dell'articolo non sapeva che la parola "esuli" in quel contesto, significasse piuttosto "cacciati", profughi costretti a lasciare la propria terra natìa.

È cosa inaccettabile che la leader e moderatrice del convegno fosse Donatella Schürzel, vicepresidente dell'ANGVD, che ha parlato dell'importanza di Dante per la cultura italiana e lo sviluppo della lingua italiana.

Di Dante hanno parlato molti intellettuali italiani, tra cui Egidio Ivetic dell'Università di Padova (evidentemente un cognome croato italianizzato), Maria Grazia Chiappori dell'Università La Sapienza di Roma, Paola Delton, studiosa del Centro di Ricerca Storica di Roma, Giovanni Radossi, ex-direttore del succitato Centro a Rovigno (storico di parte, molto schierato, che spesso frequentava gli irredentisti a Trieste e in Istria), e che ha parlato di una ristampa della "Divina Commedia", ed Eliana Moscarda Mirkovich, dell'Università "Juraj Dobrila" di Pola.

L'irredentista Codarin è rimasto molto deluso dal convegno

Malgrado Bruno Cergnul (croato italianizzato), vicesindaco della città di Pola, non sia uno studioso di storia, egli ha osato parlare del soggiorno di Dante a Pola (molto probabilmente ha letto di questo su qualche articolo apparso sui media croati) e si è lamentato, stranamente, che manchino libri di testo per le scuole italiane a Pola. Per quanto ne sappiamo noi, e dovrebbe saperlo bene anche un vicesindaco, la Repubblica Italiana stanzia da molti anni un sacco di soldi per la casa editrice "Edit" di Fiume.

Dell'opera e della vita di Dante, ha parlato anche Renzo Codarin, presidente dell'ANGVD, che in precedenza aveva ricoperto molti incarichi nelle associazioni irredentiste di Trieste, e al Primo raduno mondiale dei profughi di Istria, Fiume e Dalmazia al quale hanno partecipato circa 5.000 cosiddetti esuli, tra altri oratori neofascisti, strepitò contro la Jugoslavia di Tito e contro la Croazia.
Tutti gli oratori, pur avendo un microfono, ruggivano come Mussolini, mentre i profughi sbandieravano bandiere di associazioni irredentiste di Pola, Umago, Buie, Fiume, Zara e altre città riportanti vecchie definizioni a noi ben note, come: "Libero Comune di Pola in esilio", "Libero Comune di Fiume in esilio", e via dicendo.

Figlia di un partigiano e grande propagatrice dell'irredentismo

Sul pulpito è salita Rosanna Turcinovich-Giuricin, una delle capofila dell'Associazione Fiumani e Italiani nel Mondo – Libero Comune di Fiume in Esilio (AFIM-LCFE). È poco noto che si tratta di una ex-giornalista de La Voce del Popolo, nata a Pola da padre partigiano, in realtà di cognome croato poi italianizzato!
La Turcinovich insieme al marito ha lavorato per molti anni al giornale quotidiano di Fiume, e quando è scoppiata la guerra nell'ex Stato [jugoslavo], entrambi fuggirono a Trieste dove trovarono impiego, collaborando entrambi con irredentisti e neofascisti, e Rosanna Turcinovich-Giuricin curò pubblicazioni e giornali in cui con migliaia di articoli si accusava Tito di aver ordinato che gli italiani in Istria e Fiume venissero gettati nelle fosse (foibe), affermazioni che non gli era mai venuto minimamente in mente di pubblicare nel precedente lungo periodo politico.

Sono stati pochi i politici croati, a parte il dottor Furio Radin, presidente di lunga data dell'Unione Italiana per l'Istria e Fiume e membro del Parlamento croato, ora Vice Presidente del Parlamento, e il suo fratello Fabrizio, ex Vice Sindaco di Pola ed ex Prefetto della Regione Istriana, noti per avere invitato l'ex segretario del partito neofascista Gianfranco Fini a Pola nella stessa data (21 settembre) in cui Benito Mussolini arrivò a Pola nel 1920 per tenere un discorso diffamatorio contro la vitalità slava, dei croati e sloveni, al Teatro Politeama Ciscutti.

Vale ancora la pena dire dei coniugi Turcinovich e Giuricin; la Rosanna, che ci crediate o no, è diventata corrispondente de "La Voce del Popolo" in cui ha pubblicato articoli sul lavoro delle associazioni irredentiste italiane!

Poiché negli ultimi 20 anni "La Voce del popolo" è diventato un giornale che stampa in gran parte elogi sugli irredentisti italiani e sulla cooperazione con le comunità italiane in Croazia, Slovenia e Fiume, ci si aspettava che il governo croato e il Ministro della cultura e dei media avrebbero preso alcune misure contro i caporedattori del giornale e l'editore "Edit", tanto più che Croazia e Slovenia cofinanziano questo quotidiano. Ovviamente però a Zagabria nessuno legge "La Voce del Popolo". Ora è di turno la dott.ssa Nina Obuljen Koržinek, Ministro della Cultura e dei Media della Repubblica di Croazia.

Va doverosamente ricordato che al convegno scientifico Furio Radin ha affermato, riferendosi a Dante, che morì da esule.
A lui si è aggiunto Maurizo Tremul, presidente dell'Unione Italiana, nato a Capodistria e tuttora residente nell'Istria slovena.
Le sue parole sono spaventose, ha detto che si dovrebbe collaborare con le associazioni degli esuli.

Tutto ciò significa che gli italiani dell'Istria, di Fiume e dell'Istria slovena non "mollano" mentre le autorità croate e italiane, da decenni parlano di relazioni di buon vicinato. Non è forse tutto questo eccessivo? E per quanto tempo ancora il governo della Repubblica di Croazia rimarrà in silenzio?

 

[Traduzione di Ivan P.
ndT: La città di Pola è citata da Dante nel IX girone dell' Inferno]