(srpskohrvatski / italiano)

Privatizzazioni fallite in Bosnia Erzegovina

1) Bosnia, minatori in sciopero si barricano sottoterra
2) Katastrofalan bilans tajkunske privatizacije / Privatizzazioni in Bosnia Erzegovina, un vero disastro


=== 1 ===

http://www.infoaut.org/index.php/blog/conflitti-globali/item/8865-bosnia-minatori-in-sciopero-si-barricano-sottoterra

Mercoledì 04 Settembre 2013 10:13

Bosnia, minatori in sciopero si barricano sottoterra


Circa 150 minatori bosniaci si sono barricati per protesta all'interno di una galleria del sito estrattivo di Djurdjevik, nel nordest del paese: si tratta di una miniera di carbone nel quale lavorano più di 1000 persone e dal quale vengono estratte ogni anno 600.000 tonnellate di materiale che riforniscono la vicina città di Tuzla.

Ad aver scatenato lo sciopero è stata l'assunsione di un nuovo responsabile amministrativo per la miniera, una decisione che viola un accordo siglato precedentemente col governo nel quale si stabiliva che non sarebbero state assunte persone non legate alla produzione fino a quando gli stipendi dei minatori non fossero stati aumentati.

Da tempo i lavoratori di Djurdjevik domandano migliori condizioni di lavoro, aumenti salariali e una modernizzazione del sito estrattivo; a maggio la compagnia proprietaria della miniera aveva accettato un accordo col quale si impegnava ad aumentare le paghe dei minatori ma la firma del documento e il rispetto delle decisioni prese continuano ad essere rimandati ormai da mesi.

Già ad agosto erano scoppiate le prime proteste per il mancato rispetto degli accordi e l'assunzione del nuovo responsabile amministrativo ha fatto riaccendere la rabbia dei lavoratori di Djurdjevik che lunedì notte si sono barricati all'interno di una delle gallerie della miniera, a duecentocinquanta metri da terra, proclamando uno sciopero della fame e rifiutando gli aiuti e il cibo che gli venivano portati.

La protesta ha innervosito la compagnia, che ha accusato i lavoratori di scioperare 'illegalmente' perché il blocco dei lavori non è stato annunciato con 10 giorni di anticipo ma i minatori minacciano di voler andare avanti a oltranza fino a quando non otterranno quanto chiedono.=== 2 ===

http://www.dw.de/katastrofalan-bilans-tajkunske-privatizacije/a-17044930

BIH

Katastrofalan bilans tajkunske privatizacije


Epilog privatizacije u BiH je preko pola miliona nezaposlenih, oko 100.000 radnika kojima je nepovezan radni staž, fabrike pretvorene u groblja i bogaćenje tajkuna koji su uništili sve što je decnijama građeno.
„Rudi Čajavec“, „Famos“, građevinsko preduzeće „Vranica“, sarajevski „Sarabon“... Lista je dugačka. Tih preduzeća više nema, iako su u bivšoj državi bili giganti u svojoj oblasti. Nestali su neposredno nakon procesa privatizacije, procesa koji je uništio mnoštvo radnih mesta u Bosni i Hercegovini.
Fikret Alić iz Agencije za privatizaciju Federacije BiH kaže da su novi vlasnici, nažalost, samo videli imovinu, ali ne i obaveze: „Nisu videli radnike i tu je glavni problem. Zbog toga što nismo mogli da ih kontrolišemo i što su mnogi videli samo imovinu bez obaveza, preduzeća su se našla u takvom stanju kakvom jesu.“Proces je počeo 1998. godine kao model prodaje deonica, što je bilo pogubno za sistem. Većina firmi koje su privatizovane po veoma niskim cenama, pretežno su napuštene nakon što su tzv. investitori podigli kredite, rasprodali imovinu, a radnike poslali na ulicu. I 15 godina kasnije, nema očekivanih efekata.
Imovina od 15 milijardi prodata za dve-tri
U Republici Srpskoj je proces privatizacije vodila Direkcija za privatizaciju dok je u Federaciji BiH za to bilo zaduženo čak 11 agencija, deset kantonalnih i jedna krovna. Epilog je 80 odsto uništenih preduzeća, pola miliona radnika na ulici, a njih oko 100.000 nema povezan staž. Izostalo je investiranje, zapošljavanje i nova vrednost, koju su moćnici obećavali. Za razliku od toga, pojedinici su se enormno obogatili i danas taj novac preveli u legalne tokove.
U BiH se odstupilo od prvobitnog koncepta privatizacije koji je bio baziran na otkupu certifikata. Za razliku od toga ušlo se u formiranje liste strateških preduzeća koja su prodata pod, u najmanju ruku, sumnjivim okolnostima. Ekonomisti smatraju da se proces ne može vratiti na početak i da je svaka priča o reviziji privatizacije apsurdna. Međutim, može se oduzeti imovina svima koji su na nelegalan i netransparentan način učestvovali u privatizacijama: „Sada bi trebalo doneti zakon koji bi definisao da sva krivična dela iz perioda privatizacije ne mogu da zastare“, kaže Siniša Vukelić, urednik ekonomskog portala „Capital“.„Imovina koju je popljačkala ova politička garnitura sa kriminalcima i skorojevićima, zaista je ogromna“, kaže ekonomistkinja Svetlana Cenić. Procenjuje se da je vrednost te imovine preko 15 milijardi maraka, a da je prodata za svega dve do tri milijarde, uzimajući u obzir milijardu od prodaje „Telekoma Srpske“.
Na tom tragu je i SDS-ov zakon o ispitivanju porekla imovine izabranih funkcionera od 1992 godine. Iako je prošao u formi nacrta, izvesno je da neće dobiti podršku u parlamentu u formi predloga, jer bi to bilo kontraproduktivno za vlast.
I 15 godina kasnije, svakodnevni štrajkovi
Najsvežiji primer su radnici tuzlanske fabrike deterdženata „Dita“, osnovane 1977. godine. Ona je privatizovana rešenjem Agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona 2001. godine kada je organizovana kao deoničarsko društvo. Godine 2005, većinski deo kapitala preuzima domaći maloprodajni lanac „Lora“ iz Sarajeva. Radnici su danas u štrajku, prete podizanjem šatorskih naselja jer im se duguje 21 plata, a staž im nije povezan čak četiri godine.Armija radnika ostala je bez posla, a gotovo svakodnevno na desetine njih iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine traže svoja prava na ulici, isplatu plata, povezivanje radnog staža.
Radnike u borbi za svoja prava predvodi Dževad Mehmedović: „Mi samo tražimo da rešimo ovo. Mi sada ne znam gde smo. Ja sam čitavo vreme govorio da će doći vreme u 'Diti' da će doći ljudi da nose imovinu. Došla je firma koja je radila sa 'Ditom' i imaju napismeno da mogu da nose kompjutere. Počinju da plene imovinu i nas tu nigde više nema“.
Ovo je stvarnost BiH, iako svetlih primera takođe ima. Međutim, i u sindikatima su ogorčeni jer nemaju mehanizam da zaštite radnike, a vlast ne želi da izvrši efikasnu reviziju privatizacije. Velka Odžaković iz Saveza sindikata RS, kaže da je u svim procesima vlast najodgovornija te da je postepeno oživljavanje preduzeća jedino rešenje: „Ali, s obzirom na sadašnje stanje, teško da će biti bilo kakvih pomaka. Zato smo mi išli na program socijalnog zbrinjavanja da ljudi ne bi bili u potpunosti oštećeni, iako su ostali bez svojih radnih mesta.“
Fijasko revizije u RS
Nakon što je komisija prestala sa radom, posle 70 izveštaja o spornoj privatizaciji koliko ih je Bijelić podnio nadležnim tužilaštvima, nijedan nije završio osuđujućom presudom. Bijelić ni danas ne zna zašto, navodeći primer privatizacije „Vodovoda“ u Modriči koji je privatizovan protivzakonito, pošto je prodato 55 odsto kapitala umesto maksimalnih 20 procenata, koliko je dozvoljeno u komunalnim preduzećima: „Mi smo tu utvrdili nepravilnosti i time su se stvorili uslovi za poništenje te privatizacije, na zakonskoj osnovi. Do dan danas, to se nije desilo“, kaže Bijelić istakavši da razloge treba tražiti kod nadležnih institucija.Dok je u Federaciji tek nedavno usvojen Zakon o reviziji privatizacije, Vlada SNSD je tokom svog mandata 2006-2010 godine formirala Komisiju za reviziju privatizacije u Republici Srpskoj, kako bi se utvrdili propusti i nelegalna privatizacija u pojedinim preduzećima. Na čelu te komisije bio je kontraverzni Borislav Bijelić, kojeg su mediji dovodili u vezu sa mnogim aferama, te za učešće u velikom broju upravnih i nadzornih odbora pojedinih firmi.
U RS je privatizovano oko 700 preduzeća i banaka, od čega je 630 prestalo sa radom. Komisija je Specijalnom tužilaštvu podnela prijave u oko 70 slučajeva u kojima se pred sudom našlo devet osoba. Svi su oslobođeni.
Zakoni (vlast) omogućili pljačku
„Borac“ Travnik, „Konjuh“ Živinice, „KTK“ Visoko... Sve su to firme koje ne da nemaju stari sjaj, nego ih nema na mapi proizvodnih kapaciteta Bosne i Hercegovine. Tome su doprineli pojedinici koji su kroz partijska delovanja na vlasti osigurali udeo u velikim firmama koje su kasnije uništili.To govori u prilog tome da, ne samo da niko ne želi poništenje privatizacije u pojedinim preduzećima, već ne želi da sprovede ni reviziju. Nekadašnji prvi sindikalac BiH Edhem Biber (u mandatu od 2002-2008), kaže da su tadašnji zakoni omogućili kriminalcima da sprovedu privatizaciju na sumnjiv način: „Ogromna armija radnika ostala je bez radnih mesta, pojedinci su sprovodili privatizaciju radi kupovanja nekretnina. Mnogi su se obogatili, preuzeli firme, unovčili to što su kupili na takav način i to je to.“
Jedan od takvih slučajeva, slažu se stručnjaci je privatizacija naftne industrije u RS, koja je prodata ruskom „Zarubežnjeftu“ za oko 230 miliona maraka. Aktuelna vlast, promenila je Zakon o privatizaciji kako bi se u realizaciju ugovora ušlo direktnom pogodbom. Nakon izmirenih obaveza, Republici Srpskoj je ostalo samo nekoliko miliona. Jedina svetla tačka je prodaja tadašnjeg „Telekoma Srpske“ za neverovatnih 646 miliona evra 2007 godine. Tim novcem danas raspolaže Investiciono razvojna banka RS kroz fondove i kroz ulaganja širom RS. Mnogi smatraju da tog novca (iznos veći za 42 miliona maraka od tadašnjeg godišnjeg budžeta RS) više nema jer se stanje „escrow računa“ (devizni račun za posebne namene) drži u velikoj tajnosti.
Siniša Vukelić kaže da je privatizacija u Bosni i Hercegovini sada zaustavljena, te da je, s jedne strane, razumljiva propast nekadašnjih giganata koji su imali zastarjelu proizvodnju: „Ali interesantno je da je država upropastila ona preduzeća koja su imala ogroman potencijal, poput robne kuće 'Boska', ili neka od preduzeća koja se bave akciznim proizvodima poput Fabrike duvana Banjaluka ili preduzeća iz naftne industrije, gde potražnja za njihovim proizvodima nikada nije padala."
Šta dalje?
Svetlih primera ima, ali ih je u odnosu na propale privatizacije veoma malo. Neki od njih su banjalučki „Celex“, „Vitaminka“ i pomenuti „Telekom“ u RS. U Federaciji BiH su to Cementara u Kaknju, firma „Natron“ iz Maglaja, „Hepok“ iz Mostara te „Unico filter“ Tešanj. U odnosu na propala preduzeća, to je nažalost samo kap čiste vode u prljavom moru privatizacije sprovedene u BiH.Stručnjaci smatraju da bi trebalo hitno pokrenuti pitanje privatizacije „Birča“ iz Zvornika koji je kupila litvanska UKIO grupa pod sumnjivim okolnostima. Vlada RS je, kada je sav novac izvučen, u toj fabrici glinice kupila ostatak kapitala sa namerom da pokrene stvar sa mrtve tačke. Sada se postavlja pitanje da li bi rešenje bilo revizija privatizacije, za koju niko ne zna šta bi donela, ili njeno poništenje. Svetlana Cenić smatra da ni jedno ni drugo ne bi donelo konkretne rezultate: „Šta može da se uradi? Oduzeti imovinu svima onima koji su na nelegalan način učestovali u svemu tome. Neka izvoli svako da dokaže gde su im izvori prihoda u odnosu na imovinu koju imaju. Sve ostalo je podvaljivanje ljudima jer neke stvari ne mogu da se vrate, kao ni radnici.“
Autor: Dragan Maksimović, Banjaluka
Odgovorni urednik: Ivan Đerković
Datum 26.08.2013


---

http://www.balcanicaucaso.org/aree/Bosnia-Erzegovina/Privatizzazioni-in-Bosnia-Erzegovina-un-vero-disastro-141137/(from)/newsletter

Privatizzazioni in Bosnia Erzegovina, un vero disastro
Il processo di privatizzazione in Bosnia Erzegovina ha lasciato circa mezzo milione di disoccupati, una valanga di aziende chiuse e un numero imprecisato di persone arricchite che hanno distrutto tutto quanto era stato costruito negli anni passati
(Articolo pubblicato originariamente dall’agenzia Deutsche Welle il 26.08.2013 col seguente titolo: Katastrofalan bilans tajkunske privatizacije)

“Rudi Čajavec”, “Famos”, l’impresa edile “Vranica”, il sarajevese “Sarabon”… La lista è lunga. Queste aziende non esistono più, nonostante nell’ex stato fossero dei giganti nei rispettivi settori. Sono scomparse subito dopo il processo di privatizzazione, processo che ha distrutto numerosi posti di lavoro in Bosnia Erzegovina (BiH).
Il processo è iniziato nel 1998 in base ad un modello di vendita di azioni, un modello che è stato fatale per il sistema. La maggior parte delle aziende, privatizzate per cifre molto basse, sono state per lo più abbandonate dopo che i cosiddetti investitori hanno recuperato i finanziamenti, venduto le proprietà e lasciato sulla strada i lavoratori. Quindici anni dopo ancora mancano i risultati attesi.
Fikret Alić, dell’Agenzia per la privatizzazione della Federazione di Bosnia Erzegovina, sostiene che i nuovi proprietari, purtroppo, hanno avuto riguardo solo per le proprietà ma non per gli obblighi che si erano assunti. “Non hanno tenuto conto dei lavoratori, e questo è il problema principale.”

Proprietà di 15 miliardi vendute per 2, 3 miliardi

In Republika Srpska (RS) il processo di privatizzazione è stato condotto dalla Direzione per le privatizzazioni, mentre in Federazione (FBiH) il processo era di competenza di 11 agenzie, dieci cantonali e una generale.
L’epilogo è questo: 80 per cento delle aziende distrutto, mezzo milione di lavoratori a spasso, dei quali circa 100.000 senza continuità nel versamento dei contributi. Il resto sono investimenti, nuovo impiego e processi di valorizzazione che i proprietari hanno solo promesso. Nel frattempo, alcuni individui si sono arricchiti a dismisura e oggi quel denaro lo hanno reinvestito legalmente.
“Le proprietà che sono state saccheggiate da questa masnada di politici, criminali e rozzi arricchiti, sono davvero parecchie”, afferma l’economista Svetlana Cenić. Si stima che il valore di queste proprietà sia di oltre 15 miliardi di marchi convertibili [1 km circa 0.50 euro] e che siano state vendute per 2, 3 miliardi in tutto, tenendo in considerazione anche il miliardo derivante dalla vendita della “Telekom Srpske”.
In BiH si è rinunciato al concetto originario di privatizzazione, che era basato sul riscatto di certificati di proprietà. Allontanandosi dal modello originario si è andati verso la formazione di una lista di aziende strategiche, che sono state vendute a condizioni quanto meno sospette. Gli economisti ritengono che il processo ormai sia irreversibile e che tutti i progetti di revisione della privatizzazione siano assurdi. Tuttavia, si possono confiscare le proprietà a tutti coloro i quali hanno partecipato alla privatizzazione in modo illegale o non trasparente: “Adesso si dovrebbe fare una legge che definisca che tutti gli atti penali relativi al periodo delle privatizzazioni non possano cadere in prescrizione”, sostiene Siniša Vukelić, redattore del portale economico Capital.
Su questa traccia si muove anche la legge proposta dall’SDS, Partito Democratico Serbo, sull’indagine della provenienza delle proprietà di determinati funzionari a partire dal 1992. Benché sia passata in forma di bozza, non è detto che in parlamento avrà il necessario sostegno sotto forma di disegno di legge, perché sarebbe controproducente per il potere in carica.

15 anni dopo proseguono gli scioperi quotidiani

Un esercito di lavoratori è rimasto senza impiego, e praticamente ogni giorno decine di questi, da varie parti della Bosnia Erzegovina, rivendicano i propri diritti in strada: pagamento degli stipendi e anzianità.
L’esempio più recente sono i lavoratori della fabbrica di detergenti di Tuzla “Dita”, fondata nel 1977. La fabbrica è stata privatizzata mediante l’Agenzia per la privatizzazione del cantone di Tuzla nel 2001, quando fu organizzata come una società per azioni. Nel 2005 la maggioranza del capitale fu acquistata dalla locale catena al dettaglio “Lora”, di Sarajevo. I lavoratori oggi sono in sciopero, minacciano di piazzare le tende in strada perché non ricevono stipendi da 21 mesi, e l’anzianità di lavoro è stata interrotta per quattro anni.
Nella lotta per i propri diritti i lavoratori sono guidati da Dževad Mehmedović: “Noi chiediamo solo che si risolva la situazione. Non sappiamo nemmeno dove siamo. Ho sempre detto che sarebbe arrivato il momento in cui alla ‘Dita’ sarebbero arrivate delle persone per portar via le proprietà. È arrivata un’azienda che ha lavorato con la ‘Dita’, hanno un accordo scritto per portare via i computer. Cominciano a portare via le proprietà e noi non ci siamo più”.
Questa è la realtà della Bosnia Erzegovina, anche se non mancano esempi positivi. Tuttavia i sindacati sono amareggiati perché non dispongono di un meccanismo per la difesa dei lavoratori, mentre il governo non vuole fare un'efficace revisione delle privatizzazioni. Velka Odžaković, dell’Unione dei sindacati della RS, afferma che in tutti i processi di privatizzazione il governo è il soggetto maggiormente responsabile, e che un graduale rilancio delle imprese sia l’unica soluzione: “Ma, tenendo presente lo stato attuale, è difficile che ci sia qualche avanzamento. Ecco perché siamo passati alla fase degli ammortizzatori sociali per far sì che i lavoratori non vengano del tutto danneggiati, anche se ormai sono rimasti senza lavoro”.

Il fiasco della revisione in RS

Mentre in Federazione BiH da poco è stata adottata la Legge sulla revisione delle privatizzazioni, in RS il governo del SNSD [Unione dei Socialdemcratici Indipendenti] durante il suo mandato (2006-2010) ha formato la Commissione per la revisione delle privatizzazioni, per poter così accertare eventuali mancanze e privatizzazioni illegali nelle varie aziende. A capo di questa commissione era il controverso Borislav Bijelić, che i media hanno messo in relazione con vari scandali, oltre a sottolineare la sua partecipazione in un gran numero di consigli di amministrazione e di controllo di varie aziende.
Dopo che la commissione ha cessato i lavori, dopo 70 rapporti su privatizzazioni controverse quanti Bijelić ne ha presentati alla magistratura competente, nessuno di questi ha avuto un epilogo giudiziario. Bijelić ancora oggi non sa perché. Riporta ad esempio la privatizzazione del “Vodovod” (acquedotto) di Modriča, privatizzato illegalmente dato che è stato venduto il 55% del capitale al posto del massimale del 20%, quanto consentito per le società di servizi. “Noi abbiamo accertato tutte le irregolarità e con ciò si sono create le condizioni per annullare la privatizzazione, su base legale. Ma ad oggi, ancora niente”, sostiene Bijelić, ribadendo che i motivi vanno cercati presso le istituzioni competenti.
Nella RS son state privatizzate circa 700 aziende e banche, delle quali 630 hanno cessato di lavorare. La Commissione ha sottoposto alla Magistratura speciale denunce per circa 70 casi in cui in tribunale sono finite nove persone. Tutte assolte.

Il potere ha reso possibile il saccheggio

Tutto ciò indica non solo che nessuno desidera veramente annullare la privatizzazione di determinate aziende, ma anche che non desidera portare a termine la revisione. L’ex leader sindacale della BiH Edhem Biber (nel mandato dal 2002 al 2008), dice che le leggi di allora hanno reso possibile ai criminali di portare a termine le privatizzazioni con modalità sospette. “Un enorme esercito di lavoratori è rimasto senza impiego, alcuni hanno svolto la privatizzazione solo per acquistare gli immobili. Molti si sono arricchiti, hanno preso le aziende, hanno incassato quanto hanno speso e fine”.
“Borac” Travnik, “Konjuh” Živinice, “KTK” Visoko… Sono tutte aziende che non solo non godono più del vecchio splendore, ma addirittura non esistono più sulla mappa delle capacità produttive della Bosnia Erzegovina. A questo hanno contribuito individui che attraverso i partiti al potere si sono assicurati una fetta delle grandi aziende che più tardi hanno devastato.
Uno di questi casi, concordano gli esperti, è la privatizzazione dell’Azienda petrolifera in RS, che è stata venduta alla russa “Zarubezhneft” per circa 230 milioni di marchi. Il governo in carica ha modificato la Legge sulla privatizzazione per poter realizzare un accordo diretto. Dopo gli impegni concordati, alla Republika Srpska è rimasta solo una manciata di milioni. L’unico esempio positivo sarebbe la vendita della ex “Telekom Srpske” per l’incredibile cifra di 646 milioni di euro nel 2007. Questo denaro è oggi a disposizione della Banca per lo sviluppo degli investimenti in RS, tramite fondi e investimenti su tutta la RS. Molti però ritengono che quel denaro (importo che superava di 42 milioni di marchi l’allora budget annuale della RS) non esista più perché lo stato del “conto escrow” (conto corrente per scopi particolari) è tenuto rigorosamente segreto.
Siniša Vukelić afferma che la privatizzazione in Bosnia Erzegovina adesso è ferma anche per il comprensibile crollo di ex giganti industriali che avevano una produzione obsoleta. “E' interessante però che lo stato abbia mandato in rovina anche quelle aziende che avevano un enorme potenziale, come i magazzini ‘Boska’ o alcune delle aziende che si occupano di prodotti sotto accise come la Fabbrica di tabacco di Banja Luka o le aziende legate all’industria petrolifera, la richiesta dei cui prodotti non è mai diminuita”.

Cosa fare?

Gli esperti ritengono che si dovrebbe sollevare urgentemente la questione della privatizzazione della “Birča” di Zvornik, acquistata dal gruppo lituano UKIO in modo sospetto. Il governo della RS, quando tutto il denaro era stato ormai prelevato, ha comprato il resto del capitale della fabbrica di alluminio con l’intenzione di far ripartire l’azienda. Oggi ci si chiede se la soluzione sia la revisione della privatizzazione, che nessuno sa dove porterebbe, oppure l’annullamento della stessa. Svetlana Cenić crede che nessuna delle due soluzioni darebbe risultati concreti: “Cosa si può fare? Confiscare le proprietà a tutti quelli che hanno preso parte in modo illegale a questa privatizzazione. Che ognuno dimostri le fonti dei propri guadagni rispetto alle proprietà che possiede. Tutto il resto è manipolazione delle persone perché alcune cose non possono tornare indietro, e nemmeno i lavoratori.”
Ci sono anche esempi positivi, ma certo rispetto alle privatizzazioni fallite sono veramente pochi. Alcuni di questi sono le aziende “Celex”, “Vitaminka” e la già citata “Telekom” in Republika Srpska. In Federazione BiH sono invece il Cementificio di Kakanj, l’azienda “Natron” di Maglaj, la “Hepok” di Mostar e la “Unico filter” di Tešanj. Rispetto alle aziende andate in rovina, queste purtroppo sono solo una goccia di acqua limpida nel mare sporco della privatizzazione condotta in BiH.===

Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia - ONLUS
http://www.cnj.it/
http://www.facebook.com/cnj.onlus/

=== * ===Invita i tuoi amici e Tiscali ti premia! Il consiglio di un amico vale più di uno spot in TV. Per ogni nuovo abbonato 30 € di premio per te e per lui! Un amico al mese e parli e navighi sempre gratis: http://freelosophy.tiscali.it/