STUDENTSKE I OMLADINSKE MOBILIZACIJE

1) Dosta laži, dosta prevara, dosta Bolonje! - Javno finasirano besplatno obrazovanje je jedni izlaz! (Studentski front Beograd)

Mobilitazione studentesca a Belgrado per l'Università pubblica e gratuita: "Basta con Bologna!" (= il processo di armonizzazione dei vari sistemi di istruzione superiore europei, che in effetti ne prevede la aziendalizzazione: http://it.wikipedia.org/wiki/Processo_di_Bologna‎ , http://www.unibo.it/it/internazionale/accordi-e-network/bologna-process/bologna-process )

2) U Ateni završen 39. festival Odigitis uz tisuće simpatizera iz cijelog svijeta - Borba za socijalizam se nastavlja (Andrea Degobbis)

Cronaca del Festival della Gioventù Comunista -KNE- ad Atene


=== 1 ===


уторак, 01. октобар 2013.

DOSTA LAŽI, DOSTA PREVARA, DOSTA BOLONJE! - JAVNO FINASIRANO BESPLATNO OBRAZOVANJE JE JEDNI IZLAZ!

Proteklih dana bili smo svedoci “ispitivanja pulsa” progresivnog studentskog pokreta od strane, Vlade Srbije, Narodne skupštine, SKONUS-a (kerova na lancu buržoaskih akademskih vlasti), sa ciljem određivanja najpogodnijeg trenutka za sprovođenje reakcionarne bolonjske reforme, odnosno finalnog obračuna sa siromašnim studentima, koji u uslovima kapitalističke restauracije u Srbiji, čine ogromnu većinu akadamaca. Studentski front (SF) i ovog puta, u kratkim crtama, naglašava štetni uticaj potpunog promašaja, kojeg nijedan ozbiljan univerzitet u Evropi nije prihvatio, tzv. „Bolonjske deklaracije“, retrogradnog procesa obesmišljavanja studija, njihovog pretvaranja u kurseve, a znanja u robu. Značajno je istaći da su oni koji uporno obmanjuju studente upravo Vlada Srbije, Ministarstvo prosvete i tzv. „zvanični“ studentski predstavnici (izabrani od strane jednog procenta studenata). Pred početak ovog semestra resorno ministarstvo je najavilo ponovno povećanje školarina, uz istovremeno smanjenje broja ispitnih rokova i povećanje neophodnog proseka za ostvarivanje prava na studentsku stipendiju. Dakle. najnoviji paket mera koji je usmeren na dalju destrukciju studentskog standarda i pretvaranje obrazovanja u privilegiju bogatih. Sve to, još jednom, potvrđuje da je postojeći državni kurs Srbije usmeren isključivo ka što temeljnijem implementiranju divljačkog kapitalističkog sistema, koji u potpunosti ne mari za socijalnu pravdu i ljudsko dostojanstvo. Sve je to, razumljivo, rezultiralo ogromnim nezadovoljstvom studenata, dok su predstavnici SKONUS-a želeli su da se istaknu kao “prva linija odbrane” studentskog standarda i kao jedina studentska organizacija koja može uticati na odluke Ministarstva prosvete. Oni su pobedonosno mahali postignutim dogovorom sa predstavnicima buržoaskog režima. Vreme je pokazalo, kao je Studentski front i ranije isticao, da je to ništa drugo do najobičnija laž i prevara. Podsećanja radi, planirane nakaradne mere bile bi sprovedena još 2011. godine da glas nisu digli progresivni studenti sa Filozofskog i Filološkog fakulteta i Više elektrotehničke škole, koji su tri sedmice organizovali herojsku blokadu fakulteta, čije uprave uz podršku buržoaskih vlasti danas pljačkaju studente. Pobuna je tad pretila da se raširi vrlo brzo, zbog čega je brutalno ugušena na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, kada je obezbeđenje zaustavilo studente da uđu u svoju zgradu. Da se studentski opravdani bunt nije smirio, najbolje je pokazala prošlogodišnja pobuna studenata Likovnih umetnosti u Beogradu koji su dve nedelje držali pod blokadom taj fakultet iz kojeg je proizašla saradnja sa progresivnim kolegama sa drugih fakulteta Beogradskog univerziteta. Ta saradnja rezultirala je masovnim protestom za besplatno i javno finasirano obrazovanje, koji su buržoaski mediji uglavnom ignorisali. Kada su pojedini fakulteti odlučili da ipak povećaju školarine, borbeni studenti su blokirali rektorat Beogradskog univerziteta, nakon čega je povećanje školatrina obustavljeno. Studenti su uspeli da se povežu sa svojim prirodnim saveznikom, radnicima, tako da je blokadu Rektorata podržali levičarsko orijentisani Udruženi sindikati Srbije „Sloga“. Buržoaska vlast, uplašena većeg socijalnog bunta, traži svog trojanskog konja i pronalazi ga u - SKONUS-u, organizaciji takozvanih „studentskih predstavnika u čijim redovima ima veliki broj karijerističkih kadrova vladajućih stranaka čiji je cilj bespogovorno izvršavnje naredbi i sprovođenja interesa režima. U SKONUS-u su zastupljeni i predstavnici opozicionih buržoaskih stranaka, koji takođe kao i oni koji zastupaju interese vlasti, bezuslovno podržavaju reakcionarnu “Bolonjsku deklaraciju”. Svi oni studentsku borbu pokušavaju da prisvoje i prikažu kao svoj uspeh, što čine uz obilatu pomoć buržoaskih medija. Činjenica je, zapravo, to da dok su progresivni studenti blokirali fakultete, protestovali, bili izloženi nasilju i represiji, SKONUS i ostali „zvanični“ studentski predstavnici sedeli su u svojim foteljama izvršavajući zapovesti svojih buržoaskim nalogodavaca. Sada su sve maske pale. Jasno se vidi da Ministarstvo prosvete, kao i SKONUS imaju isti cilj, konačni obračun sa siromašnim studentima. Stoga će Studentski front, kao i u ranijim protestima stajaati u prvim borbenim redovima odbrane studentskih prava! Naš jedini izlaz je da odbacimo retrogtradnu “Bolonjsku deklaraciju”, zbacimo karijeristički i buržoaski SKONUS i druge lažne prestavnike studenata koji rade u interesu kapitalističkog režima. Potrebno je da u cilju stvaranja širokog društvenog fronta krenemo u svakodnevnu, organizovanu borbu, tražeći savez sa sindikatima, srednjoškolcima, seljacima, penzionerima i svim drugim ugroženim slojevima društva. Krajnje je vreme da kažemo: Dosta laži! Dosta prevara! Dosta „Bolonje“! Javno finasirano obrazovanje je jedini izlaz! Studenti, a ne klijenti! Znanje nije roba! 

Studentski front Beograd, 2.oktobar 2013. godine


=== 2 ===


U Ateni završen 39. festival Odigitis uz tisuće simpatizera iz cijelog svijeta - Borba za socijalizam se nastavlja

Andrea Degobbis
vrijeme objave: Nedjelja - 29. 09. 2013 | 19:00
Od 19.-21. 9. u Ateni se održao završni dio 39. festivala 'Odigitis', organiziran od strane Komunističke Omladine Grčke (KNE), podmlatka Komunističke Partije Grčke (KKE).

Festival 'Odigitis' je nazvan po centralnom glasilu Komunističke omladine Grčke. Tijekom ljeta tradicionalno obilazi sve Grčke gradove, a centralni trodnevni završni dio održava se u Ateni i Solunu. Festival je po osnovi četiri desetljeća dugoj tradiciji, po brojnosti učesnika, kao i po svom sadržaju, sasvim pouzdano jedinstven na području Balkana, a vrlo moguće i u svijetu.

Mjesto završnog održavanja je veliki 'Antonis Tritsis' park u zapadnom predgrađu Atene, koji je godinama zapušten kako bi ga korumpirana lokalna vlast mogla rasprodati za sitne pare. Impozantna organizacija, sa 4 pozornice, kazalištem za djecu, štandovima raznih političkih i socijalnih subjekata (KNE i njoj povezanih organizacija), izložbama povijesti komunističkog i partizanskog pokreta i njegove uloge u oslobodilačkom ratu i nakon toga u građanskom ratu u Grčkoj, bila je i semantički upotpunjena ikonografijom artikala koji su se nudili i muzičkom i video produkcijom.

Cilj tog festivala je upoznati građane sa političkim programom i borbom koju vode KKE, KNE, i njihovih organizacionih frontova: žena, studenata, udruga malih poljoprivrednika, sindikata PAME, sastavnog dijela Svjetske federacije klasno orijentiranog sindikata WFTU koja se bori ne samo za bolje radne uvjete, nego mobilizira radnike i nezaposlene u borbi protiv izrabljivačkog sistema, protiv fašizma, ali i za prava obespravljenih i porobljenih naroda, Palestinaca i drugih, Grčkog komiteta za mir na Balkanu, sastavnog dijela Svjetskog mirovnog vijeća WPC, Anti NATO centrom i ostalim sagržajima.

Ali cilj je bio i dokazati kako se 'Tritsis' park može valorizirati za opće dobro; koncertima zabaviti prisutne, ali i boriti se protiv povijesnog revizionizma koji teži k demoniziranju komunizma, informirajući članove i građane, ali i mlade, o velikim dostignućima raznih socijalističkih pokreta.

S područja bivše Jugoslavije na festivalu su nastupili delegati SKOJ-a podmladka Nove Komunističke Partije Jugoslavije iz Srbije, i Mladih Socijalista podmladka Socijalističke Radničke Partije iz Hrvatske. Svi delegati su u parku imali svoj štand gdje su mogli predstaviti i dijeliti vlastiti materijal, kao i razgovarati sa zainteresiranim Grcima i s ostalim inozemnim kolegama o stanju u državama iz kojih dolaze.

Grčki komunisti u stanju su organizirati i sprovesti ovakve upečatljive akcije, prvenstveno zahvaljujući tijesnim kapilarnim vezama s grčkom radničkom klasom i svim segmentima društva. U partiji vlada disciplina, ozbiljnost,otvorenost i odgovornost. KKE je kadrovska stranka, u njoj ne vlada propuh, t.j. nije otvorena karijeristima i hvatačima magle, kao što to je bio SKJ, sa poznatim ishodom, nego član-pretendent mora proći kroz barem godinu dana "observacije", ili godinu dana omladinskog staža, da bi postao član partije.

Takva kadrovska ustrojenost daje organizaciji puno veću snagu nego obična stranka 'd'opinione', jer efikasna revolucionarna organizacija mora biti prisutna u društvu, mora voditi, mobilizirati, imati jasnu ideološku poziciju. A ne samo imati uvjerenje u ispravnost jedne političke opcije, i pasivno čekati, izlazeći samo na izbore. To mora biti škola i našim komunističkim i radničkim strankama. Komunistički aktivisti su oni koji moraju neposredno informirati građane i radnike o aktualnom političkom, društvenom, i privrednim zbivanjima, o kojima mainstrem mediji ne govore.
KKE oscilira između 5-8% glasačke podrške, čime je konstantno zastupljena u nacionalnom parlamentu i u većini gradskih i regionalnih vijeća, što je prava iznimka trenutne situacije europskih Marksističko-Lenjinističkih stranaka. Međutim, prava snaga KKE nije u glasačkoj podršci, nego u unutarnjoj snazi, u strastvenom, dosljednom, i požrtvovnom aktivizmu u sindikatu, u medijima (partija ima svoj dnevnik, portal, i televizijski kanal, u sindikatu, na radnim mjestima, u školama i na sveučilištima, u podršci radnika i građana marginaliziranih predgrađa, koja bi se mogla pridružiti borbi KKE i KNE u slučaju daljnjeg i ekstremnog oštrenja klasnih proturječnosti i nasilnosti sistema, fenomeni koji su već prisutni u grčkom društvu (siromaštvo je u porastu, kao i ubilački državno-korporacijski sponzoriran fašizam).

Zato gledamo na Grčke komuniste kao na inspiratore i uzore u ostvarivanju potrebne klasne borbe za ukidanje kapitalističkog sistema, od kojega se više ništa progresivno ne može očekivati. Samo nam generalna socijalna revolucija - koja mora biti temeljena na znanstvenom organiziranju privrede i društva - može donijeti puni razvitak, jednakost, i svjetski mir.

Andrea Degobbis