SAD NADZIRE RAČUNE U SRBIJI

A chi apre un nuovo conto bancario in Serbia viene fatta sottoscrivere una liberatoria sul trasferimento dei suoi dati personali negli USA.
Si veda il servizio appena trasmesso sulla TV di Stato:


nedelja, 10. avg 2014, 19:30 -> 19:53

Zašto SAD nadzire račune u Srbiji?

Poslednjih nedelja RTS-u se javilo više gledalaca sa žalbom da su im, prilikom otvaranja računa bilo za firmu ili fizičko lice, u bankama tražili da potpišu saglasnost da Poreska uprava SAD ima pravo uvida u njihove podatke. Takvi uslovi smeju da važe samo za američke poreznike, kažu u Ministarstvu finansija.

Tragom žalbi gledalaca, i novinarka RTS-a otišla je u banku kako bi se raspitala o uslovima za otvaranje računa. Kako joj je rečeno u banci, ukoliko hoće da otvori račun, mora da potpiše saglasnost da američka poreska uprava ima pravo uvida u njene podatke.

Bez toga, kažu službenici, neće moći da otvori račun ni u jednoj banaci jer tu saglasnost traže sve banke, po preporuci Narodne banke.

Zvanično bankari o ovome ne žele da govore. Nezvanično, kažu da je to zbog američke Poreske uprave, odnosno njihovog zakona. Ako se s njim ne usklade, kažu, mogu da zaborave na biznis u Sjedinjenim Američkim Državama.

U Narodnoj banci Srbije ističu da bankama nisu dali nikakvu preporuku.

"Prema informacijama kojima raspolažemo, u toku su aktivnosti u cilju poboljšanja usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou i primene FATSA propisa. Ministarstvo finansija nas je, 2. jula, obavestilo o potpisanoj Potvrdi namere Republike Srbije da zaključi međudržavni sporazum povodom primene tih propisa", navodi se u saopštenju Narodne banke.

U Ministarstvu finansija očekuju da do kraja godine vlade Srbije i Sjedinjenih Američkih Država potpišu sporazum u vezi sa dostavljanjem finansijskih podataka na način regulisan tim zakonom. Ističu da se on ne odnosi na državljane Srbije.

"Radi se o izveštavanju o računima koje lica koja su državljani, ili imaju poslovne interese u Sjedinjenim Državama, drže kod finansijskih institucija sa sedištem u Srbiji. Takve ugovore SAD su potpisale sa više zemalja, a cilj je sprečavanje izbegavanja plaćanja poreza u Americi, i taj propis se ni na koji način ne odnosi na građane Srbije", navodi se u saopštenju Ministarstva.

To znači da banke ne bi trebalo od svih građana da traže da potpišu spornu saglasnost. Onima koji se nađu u takvoj situaciji Zaštitnik građana savetuje da pošalju prigovor Narodnoj banci, na osnovu čega bi i on mogao da reaguje.