SRETNA NOVA 2015. GODINA !
PRIPADNICIMA SVIH JUGOSLOVENSKIH NARODA I NARODNOSTI I JUGOSLOVENIMA ŽELIMO SRETNU ,ZDRAVU I USPEŠNU NOVU 2015. GODINU !