Slovenija

1. Komunisticna Partija Slovenije

2. Dear Bush: Forgive mr. Sluga for expressing true feelings...


=== 1 ===

http://users.volja.net/mrmilan/kps.htm

OSLANJAMO SE NA LASTNE SILE SLUŽIMO NARODU

Tovariši:

Živimo v času, ko v svetu vlada kriza, doma pa nasilje, fašizem in
nemiri. Temu sledi socialna bomba, državni teror, represije in mafija.
Elitna (fašistična) država s svojo divjo privatizacijo in legaliziranim
ropom vrši nekaznovano največje zločine po načelu: »Priskrbeli smo vam
zakone, da boste lahko umrli v bedi. Zahvaljujemo se vam za
zaupanje.«Začenjajo se kulturne, socialne in druge represalije proti
prebivalstvu . Vsakodnevno se širi mafijska dejavnost(ilegalno
preprodajanje orožja, mamila in nezakonite dejavnike).Brezposelnost
dodatno oplemeniti  fašizem.

Alternativa elitni oziroma oz. fašistični državi na Slovenskem je
Komunistična partija Slovenije, poleg nje pa tudi sestrska organizacija
Slovensko gibanje z identičnim programom za socialno državo . Člani
Komunistične partije in Slovenskega gibanja so pošteni in častni
ljudje, ki se zavedajo pooblastila naroda, znajo narod spoštovati in mu
biti hvaležni. Vsak narod ima pravico in dolžnosti varovati svojo
svobodo, demokracija in suverenost. Vsaka naveza na mafijske ali
kakršnekoli fašistične reforme jemlje del suverenosti.

Dolgoletne grenke izkušnje pa nam narekujejo, da se v skladu z
zmagovitimi dosežki Druge svetovne vojne, ko smo si udeležbo  v tem
stoletju priborili pravico do ugleda, ne smemo zanašati na to da bi nas
v stiski kdo branil.Glede obrambe se moramo prvenstveno zanašati na
lastne sile. V svojih načrtih za bodočnost pa moramo pomisliti tudi na
sebe. V obrambne koncepte je treba vnašati lastne v skladu z našimi
nacionalnimi usmeritvami in vojno tradicijo.

Po ukinjanju družbene lastnine gre predvsem za to, da se uniči splošno
narodno premoženje, da se odrine večji del našega prebivalstva s
položaja nekdanjih demokratov in samoupravljavcev družbenega premoženja
na ulico, gre za pregon iz že pridobljenih položajev v stanje
brezposelnega prodajalca svoje delovne sile- sramotni razredni delitvi
državljanov na elito in na brezpravne ljudi se odpira prosta pot. Zakon
o lastninskem preoblikovanju podjetji je zato potrebno ukiniti.KPS in
Slovensko gibanje si bosta prizadevala, da socialne pravice se bodo
miloščina temveč neodtujljiva pravica naroda, katerega blaginja naj se
opira tudi na državna podjetja, ki so družbeni kapital za naše otroke.
Ko je bil odvzet otrokom skoraj brez odškodnine, je bil to (fašističen)
družbeni preobrat, izvršen 20.11.1992.leta. Do leta 1990 je bilo v
Sloveniji ustanovljenih 2600 podjetij v družbeni lasti in 1600 podjetji
v mešani lasti.

Ljudje z veseljem pristopajo k programu KPS in SG, kajti napolnjeni so
radostjo. Mafija si vse hitreje išče advokate v posameznih Cerkvah ali
Obrambnih zvezah, ki naj bi jih poskušali obvarovat pred sodnimi
procesi in sodno odgovornostjo. S   fašističnimi reformami je zadala
najtežji udarec narodu in naredila veliko politično napako z
razvrednotenjem socialne zakonodaje, protifašističnega boja, z
razprodajo zemlje na severu in zahodu države tujim kolonom ter seveda z
zakonom o divjem lastninjenju. Omejenim napravicam so dodali še razkroj
poštenosti, že začeto razprodajo suverenosti ter poskuse okupacij.

Ena najvažnejših nalog poleg ostalega je prav gotovo varnost oz.
zagotovitev delovnih mest in ustvarjanje novih delovnih mest,
maksimalna popolna zaposlenost pomeni varnost in stabilnost. V boju za
socialno državo pomenita stabilnost in socialna varnost to, da se ne
odpovemo nobeni akciji, ki je v korist delovnih mest, ker je
gospodarska iniciativa oz. popolno zaposlovanje recept za gospodarski
čudežni kolač. Pri tem bomo upoštevali humana načela, ekološko socialno
tržno usmerjena podjetja in gospodarstvo. V ospredju naj bodo ljudje ne
pa sla po uničenju prebivalcev oz. naroda. Kritične razmere in kriza v
Sloveniji nalagajo državljanom, da se opredelijo za razvoj, nakazan v
tem programu in si zanj nesebično prizadevajo ter borijo.Zato je
potrebno, da se v okviru posameznih zvestih aktivistov ali zaupnikov
programa, potem ko so nemudoma pristopili k organizaciji KPS ali SG. Če
pa to ni mogoče, pa naj takoj delujejo na osnovi tega programa kot
samostojni aktivisti ali naj se organizirajo v skupine ter kasneje v
politične odbore. Z akcijo in izkušnjo naj se potrdijo in preverijo
najboljši. KPS oz. SG sta s svojim programom vztrajna in naznanjata
dobre vesti v današnjem težkem, vznemirljivem in negotovem položaju
naroda oz. prebivalcev Slovenije.

7,5 milijard$ zunanjega in 1300 milijard tolarjev notranjega dolga je
dokaz ekonomske katastrofe!

ZA SOCIALNO DRŽAVO!

PROTI DIVJI PRIVATIZACIJI!

ZA SLOVENIJO IN NJENE LJUDI!

ČE ŽE MORAMO KAJ ŽRTVOVATI, POTEM NE SMEMO V NOBENEM PRIMERU
PRAVICE IN RESNICE

Josip Broz TITO

http://users.volja.net/mrmilan/kps.htm


=== 2 ===

From: "Blaž Babič"
Date: Tue, 18 Nov 2003 10:56:09 +0100
To: <president@...>
Subject: Forgive mr. Sluga for expressing true feelings...

Dear mr. Bush,

my name is Blaz Babic, from Slovenia.

I don't know if you remember my country. It's the country with similar
name to Slovakia where you've met mr. Putin. Still nobody knows what
two of you talked about on that occasion, but since then many, many
people have died through wars, famine and disease – all the wrong
reasons.

Mr. Tomi Sluga, fellow citizen of mine, wrote to you on May20th 2001.

As we are told you still haven’t read his e-mail that said:

“President, save the Earth, you arses, we will kill you inLjubljana.
Welcome.”

or in my native language:   »Predsednik, rešite Zemljo, vi riti, ubili
vas bomo v Ljubljani. Dobrodošli.«

http://www.avtonomija.org/prviterorist/

Yesterday our »independent« judicial system, with a little help from
your secret services, brought a sentence »in the name of the Slovenian
people« - and mr. Sluga was bound over for 4 months, for terorism. Yep,
because of that message. Ain't it silly!

Since you have such enormous indirect power over our political and
judicial system, please pardon mr. Sluga for being pissed off because
of your killing plans and send your memo of mercy to our servile
foreign minister or any other top politician.

They will melt in the warm embrace of your attention and will do
everything to pardon mr. Sluga.

Thank you for your efforts!

With kind regards,

Blaz Babic, Ljubljana, Slovenia