TARGET

TARGET

Međunarodni miting
povodom X godišnjice bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije od strane NATO
VICENZA 21-22.3.2009. god.

VERSIONE ITALIANA / ENGLISH VERSION
PROGRAMMA / PROGRAM
MANIFESTO/POSTER - PIEGHEVOLE/LEAFLET
ADESIONI / ENDORSERS
TRANSFERS VICENZA-BEOGRAD
DRUGE INICIJATIVE POVODOM X GODIŠNJICE BOMBARDOVANJA
ALCUNI ALBERGHI CONVENIENTI / A FEW CONVENIENT ACCOMODATIONS

24. marta 1999. godine NATO se tokom 78 dana, svojom vatrenom silom obrušio protiv tadašnje SR Jugoslavije, koja je već bila iskasapljena procesima odcepljenja od 1991. godine na ovamo, a danas je još dodatno podeljena na Srbiju, Crnu Goru i Kosovo. Tokom bombardovanja NATO je koristio oružja koja su po međunarodnim konvencijama zabranjena (na pr. rasprskavajuće bombe) i oružja koja teško oštećuju zdravlje sadašnjih i budućih generacija (kao što je na pr. osiromašeni uranijum), te je birao ciljeve kao što su hemijska industrija, opšta infrastruktura, transportna sredstva, ambasade raznih zemalja...

Pošto su prethodno bili sačinjeni planovi za njeno rasturanje i prodaju stranom kapitalu, to je bombardovanje predstavljalo klimaks napada na tu multietničku i suverenu državu. U narednim godinama sve ključne oblasti jugoslovenske privrede i finansijskog sistema, otišle su na dražbu. Dok su tradicionalno moćne jugoslovenske vojne strukture najvećim delom prestale sa postojanjem i iščezle, evroatlanski vojni savezi apsorbovali su male republike izrasle na bunjištu raspada, a ove su se povinovale njihovim ciljevima.

Sa svoje strane, čitav proces odigravanja jugoslovenske krize otpočete 1991. godine, a koja još nije okončana, predstavlja najjači model za period koji je započeo sa obaranjem Berlinskog zida: radi se o fazi koju karakterišu ratovi i razaranja koji se javnom mnenju "prodaju" putem zamršenih retoričkih govorancija o "pravima" i nečasnih kampanja dezinformisanja i koja kao takva, slabo da ima ikakve veze sa mirom i slobodom. Tako na primer, jedna Italija, pošto je više puta prekršila odredbe vlastitog ustava time što je služila kao baza za poletanja bombardera, učestvovala u brojnim ratnim misijama u bližim ili daljim zemljama sveta, danas usprkos narastajućoj ekonomskoj i društvenoj krizi, koristi sve veći postotak svog državnog bilansa za finansiranje vojne mašinerije... ujedno, takva Italija mora da pruža gostoprimstvo novim stranim vojnim bazama na svojoj teritoriji!

Na jednom neuralgičnom mestu kao što je grad Vicenza u središtu pomenutih zbivanja, povodom X godišnjice početka kampanje bombardovanja, ističemo i promovišemo jednu moćnu inicijativu italijanskih i međunarodnih razmera. Tom inicijativom namera nam je da, podalje od dimnih zavesa medijskih službi, prikažemo smisao proteklih događanja, te da s pogledom okrenutim ka budućnosti, razmenjujemo mišljenja o aktivnostima i perspektivama u oblasti međunarodne solidarnosti među radnim ljudima, sa svrhom stvaranja evropskog pokreta protiv rata i vojnih baza.


Rete Disarmiamoli! (Mreža Razoružajmo ih!)

RdB CUB (Mreža Sindikata Baze)

Coord. Naz. per la Jugoslavia ONLUS (NGO Italijanska koordinacija za Jugoslaviju)

Beogradski Forum u Italiji / Forum di Belgrado Italia

Rete Semprecontrolaguerra (Mreža UvekProtivRata)VICENZA (Italija)
subota 21. i nedelja 22. marta 2009. godine

SALA DELLA CIRCOSCRIZIONE IV
Via Turra (oko Parco Città)

subota 21. mart 15:00-20:20

RATNA PROPAGANDA: od strateškog dezinformisanja do političko-kulturnog skretanja

NOVI KRSTAŠKI RATOVI: makroekonomska kriza i vojna strategija

EKOCID: posledice rata 

u nastavku: Video dokumentacija


subota 21. marta uveče:

Inicijativa samo-finansiranja (večera i koncert)


nedelja 22. marta 10:00-14:00

DA LI SE TARGET MOŽE IZOKRENUTI? 

Stanje u kome se nalaze radni ljudi na Balkanu, u Italiji i Evropi

Od bombardovanja pogona Zastava do velikog pokreta solidarnosti

Okrugli sto i debata: pokret protiv rata, vojne baze i NATOPriključite se! Učestvujte! Stupite s nama u vezu: disarmiamoli@libero.it ili jugocoord@tiscali.it


Pratite dalje informacije preko sajtove: 
https://www.cnj.it/24MARZO99/2009/TARGET
http://www.disarmiamoli.org


Radi doprinosa organizovanju ove inicijative, pozivamo vas da date svoj prilog na sledeći bankarski račun:
Conto Bancoposta br. 88411681
na ime JUGOCOORD ONLUS, Roma
IBAN:  IT 40 U 07601 03200 000088411681
osnova uplate: INIZIATIVE VICENZA 2009

banka: Poste Italiane spa, Viale Europa 175, 00144 Roma, Italija
BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX