Coordinamento
Nazionale per la Jugoslavia


segnalazione iniziativa

Trieste/Trst 5 marzo 2010

SPOMIN IN ZGODOVINA


V petek 5 marca ob 17 uri,
v dvorani Tessitori
Trg Oberdan 5

Predavanje:

DAN SPOMINA
IN BAZOVSKI ŠOHT

Predavatelja

Sandi VOLK: (Narodna in Študjiska Knjižnica v Trstu):
problemi zakona o Dnevu spomina

Claudia CERNIGOI (časničarska in zgodovinskega raziskovalica):
Bazovski “Šoht” od rudniškega jaška do državnega spomenika

Gorazd BAJC (Fakulteta za humanistične študije Koper in Znanstveno-raziskovalno središče Koper Univerze na Primorskem):
Pomen zgodovinskega raziskovanja - predstavitev novih anglo-ameriških dokumentov o “Bazovici”Sledila bo razprava

organizirata

Tržaški antifašistični odbor
in
Deželna svetniška skupina Levica Mavrica

IL RICORDO E LA STORIA

venerdì 5 marzo alle ore 17,
presso la Sala Tessitori
piazza Oberdan 5

conferenza:

IL GIORNO DEL RICORDO
E LA FOIBA DI BASOVIZZA

Relatori:

Sandi VOLK (Biblioteca slovena nazionale e degli studi di Trieste): problematiche della legge sul Giorno del ricordo;

Claudia CERNIGOI (giornalista, ricercatrice storica):
la “foiba” di Basovizza da pozzo minerario a monumento nazionale

Gorazd BAJC (Facoltà di Studi Umanistici di Capodistria e Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria dell'Università del Litorale): l’importanza della ricerca storica - presentazione di nuovi documenti angloamericani su Basovizza.Seguirà dibattito.

organizza

Il Coordinamento antifascista di Trieste
in collaborazione con il
Gruppo consiliare regionale della Sinistra Arcobaleno


Ritorna alla pagina delle iniziative sul sito del Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia ...