TARGET

TARGET

Međunarodni miting
povodom X godišnjice bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije od strane NATOVICENZA 21.-22. MARTA 2009. godine:
SALA IV MESNE ZAJEDNICE
Via Turra 70
(blizu Gradskog parka - severno-istočna zona između ulica viale Trieste i via Quadri

autobusi br. 3 i 5 se mogu uzeti sa Železničke stanice)


PROGRAMTHIS PROGRAM IN ENGLISH / IL PROGRAMMA IN ITALIANO

subota 21.03 vreme od 14.45-20.20 h

Uvodno izlaganje


I zasedanje (u 15:00 h)
RATNA PROPAGANDA: od strateškog dezinformisanja do političko-kulturnog skretanja

Uvodno izlaganje i koordinacija: Andrea Martocchia (CNJ Onlus)
Giulietto Chiesa (deputat u Evropskom parlamentu) putem audio veze
Video dokumentacija

Juergen Elsaesser (novinar): Kako je iskonstruisana "vanredna situacija na Kosovu"


II zasedanje (u 16:00 h)
NOVI KRSTAŠKI RATOVI: makroekonomska kriza i vojna strategija

Uvodno izlaganje i koordinacija: Andrea Catone (Str.Komitet CNJ Onlus i Udr. Most za Beograd)
Diana Johnstone (publicista, autor "Krstaškog rata ludaka"): "Krstaški ratovi ludaka"
Luciano Vasapollo (Cestes-Proteo, S.k.CNJ Onlus): Od blagostanja do ratnog stanja
Manlio Dinucci (publicista) putem video konferencije
Video dokumentacija


III zasedanje (u 17:30 h)
EKOCID: posledice rata

Uvodno izlaganje i koordinacija: Cinzia Della Porta (Udruženje Disarmiamoli)
Alberto Tarozzi (Univerzitet grada Molise): Društvene, ekološke i zdravstvene posledice bombardovanja hemijskih postrojenja u Jugoslaviji tokom 1999. godine
Valerio Gennaro (lekar epidemiolog): Predlozi lekara i epidemiologa usmereni protiv rata
Video dokumentacija


Tematske intervencije (u 18:45 h)

Domenico Gallo (sudija, S.k.CNJ Onlus): Zločin bez kazne: NATO ratni zločini
Enrico Vigna (Beogradski forum u Italiji): Kosovo juče i danas
Video dokumentacijasubota 21.03. vreme 20.30-23.00 h

večera i prilozi za samofinansiranje konferencije; večera sa organskom fair-trade hranom
usluge pruža ketering servis"Maninpasta" Udruženja FILEO onlus (www.fileonlus.org)

muzičko-dramsko veče:

Mladi instrumentalisti Milenković (klasična muzika)

Dramski komad iz "Target - Beograd 1999" autor i izvođač Mario Mantilli-a

Srpski orkestar iz Vicenze

NeMaPrObLeMa! Orkestar (italijanska i balkanska muzika)

nedelja 22.03 vreme 9.30-12.30 hIV zasedanje
DA LI SE TARGET MOŽE IZOKRENUTI?

Stanje u kome se nalaze radni ljudi na Balkanu, u Italiji i Evropi

Uvodno izlaganje i koordinacija: Germano Raniero (RdB-CUB)
Zoran Mihajlovic (Predsednik Samostalnog sindikata Zastava Auto Kragujevac
i Podpredsednik Sektora metaloprerađivača pri Samostalnom sindikatu Srbije): Sadašnji položaj radnih ljudi u Srbiji
Nereo Turati (Sindikat RdB-CUB Migranti Vicenza): Jugoslovenski imigranti u okrugu Vicenza i u Italiji
Giorgio Cremaschi (Sindikad FIOM-CGIL): Dislokacija proizvodnje i eksploatacija radnika

Od bombardovanja pogona Zastava do velikog pokreta solidarnosti

Uvodno izlaganje i koordinacija: Gilberto Vlaic (S.k.CNJ Onlus i Udr. Ne bombe, već bombone-Non Bombe ma Solo Caramelle)
Alessandro Di Meo (Most za...- Un Ponte per...)
Riccardo Pilato (Udr. Zastava Brescia)
Enrico Vigna (SOS Yugoslavia - SOS Kosovo Metohija)
Rajka Veljović (Samostalni Sindikat, Zastava, Kragujevac)
Slobodanka Ćirić (autorka nedavno štampane knjige o životu žene Jugoslovenke u Italiji)
Video dokumentacijanedelja 22.03 vreme 12.30-14.30 h


Susret-debata: Anti-ratni pokret, vojne baze i NATO

Uvodna reč
Nella Ginatempo (Mreža UvekProtivRata)-Semprecontrolaguerra)
Vladimir Kapuralin (nadležan za međunarodne odnose u Socijalističkoj radničkoj partiji Hrvatske -SRP- Hrvatska)
Paolo Consolaro (Mreža RazoružajmoIh-Disarmiamoli Vicenza)


u nastavku sledi: debatai zatim... na put za Beograd! radi obeležavanja godišnjice NATO agresije:

na http://www.cnj.it/24MARZO99/2009/ možete naći sve planirane inicijative


MANIFEST - PROSPEKT

POZIV NA SRPSKOHRVATSKOM
PRISTUPILI SU:
POGODAN SMEŠTAJ:

---

OSTALE INICIJATIVE POVODOM OBELEŽAVANJA DESET GODINA OD BOMBARDOVANJA
transportne veze VICENZA-BEOGRAD


THIS PROGRAM IN ENGLISH / IL PROGRAMMA IN ITALIANO

Pratite sveže ažurirane informacije preko sajtova:
http://www.cnj.it/24MARZO99/2009/TARGET
http://www.disarmiamoli.org


Radi doprinosa organizovanju ove inicijative, pozivamo vas da date svoj prilog na sledeći bankarski račun:
Conto Bancoposta br. 88411681 na ime JUGOCOORD ONLUS, Roma
IBAN:  IT 40 U 07601 03200 000088411681
osnova uplate: INIZIATIVE VICENZA 2009
bank: Poste Italiane spa, Viale Europa 175, 00144 Roma
BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX