logo

COORDINAMENTO NAZIONALE PER LA JUGOSLAVIA

ITALIJANSKA KOORDINACIJA ZA JUGOSLAVIJU

rright10.gif (248
              byte) iniziative

rright10.gif (248
              byte) documentazione


Documento
Costitutivo

rright10.gif (248 byte) solidarietà

rright10.gif (248 byte) informazione

rright10.gif (248 byte) cultura

rright10.gif (248 byte) politica

rright10.gif (248 byte) amicizia

rright10.gif (248 byte) valori fondativi

Beograd, 27.3.2017.:
Visita della delegazione Jugocoord ai Komunisti Srbije
/ Poset Jugocoord-delegacije Komunistima Srbijeiz sajta Komunista Srbije:

POSETA KOMUNISTA IZ ITALIJE


Dana 27.marta posetili su nas drugovi iz Komunističkog pokreta u sastavu Andrea Martocchia iz Bolonje i Ivan Pavićevac iz Rima. Oni su takođe formirali i kulturni centar-JUGOCOORD (Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia-Onlus). Ovaj centar je formiran radi boljeg upoznavanja Italijanske javnosti, naročito omladine, sa istorijskim razvojem SFRJ. U okviru centra je formirana i biblioteka koju je naša partija dopunila knjigama i časopisima. Drugovi su nas detaljno informisali o stanju komunističkog pokreta u Italiji. Zaključili smo da postoje slični problemi koji se odnose na nejednstvo u komunističkom pokretu. Oni su u svojoj diskusiji naglasili da su komunisti bili prisutni u Italijanskom parlamentu sve do 2006.godine kada je buržoazija počela organizovanije da razbija komunistički pokret, isto kao i kod nas. Razgovor je protekao u drugarskoj atmosferi sa identičnim pogledima na budući rad i razvoj međunarodnog komunističkog i radničkog pokreta.

../CNJ/ks_beograd2017.jpg


Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia - onlus
 
sito internet: https://www.cnj.it/
posta elettronica: jugocoord(a)tiscali.it
notiziario telematico JUGOINFO:
http://groups.yahoo.com/group/crj-mailinglist/messages