logo Jugocoord
COORDINAMENTO NAZIONALE PER LA JUGOSLAVIA

ITALIJANSKA KOORDINACIJA ZA JUGOSLAVIJU 
rright10.gif
            (248 byte) organizzazione
rright10.gif
            (248 byte) iniziative
rright10.gif
            (248 byte) adesioni

Documento Costitutivo

rright10.gif
            (248 byte) solidarieta'
rright10.gif
            (248 byte) informazione
rright10.gif
            (248 byte) cultura
rright10.gif
            (248 byte) politica
rright10.gif
            (248 byte) amicizia
rright10.gif
            (248 byte) valori fondativi

rright10.gif
            (248 byte) documentazione


PADRI E FIGLI  --  OCEVI I DJECA


Jasna TkalecOčevi i djeca

U Ujedinjenoj Evropi potiče se stalno interes za tri novopečene članice
- kepece: za Estoniju, Letoniju i Litvu. Hladne sjeverne zemlje, čiji
su građani nekad imali vruća boljševička srca, pa su kao takvi ostali
zapisani i u literaturi. Spominju se kao strogi komandanti Crvene
konjice u djelima kao što su "Kako se kalio čelik", dobro poznatim
generacijama očeva, ali vrlo dalekim generaciji "Sinova i prosjaka".
Jer šta je ta generacija sinova i unuka, ako ne prosjaci i torbari u
modernom ruhu na ogromnom tržištu globusa?

Estonci ističu svoje drevno genetsko porijeko - potiču vele od Balta,
Fina i Vikinga.Oni nisu prljavi Slaveni, koji su ih kao "psi oktobra"
dva puta okupirali u jednom stoljeću, što Estonci nikako ne mogu
zaboraviti. Zato danas u Tallinu postoji Muzej triju okupacija, od
kojih dvije sovjetske. Muzej ima i svoju web stranicu. Može se
zamislitii šta im sve na njoj pišu Rusi, tretirani kao okupatori… I
poslednje ali ne i najmanje važno: u Estoniji su na vlasti
socijaldemokrati.

Riga je evropska prestolnica sa najmanje sunca. Već sama ta činjenica
govori o iluminiranosti njenih stanovnika, koji su na prošlim izborima
glasali za jednu koaliciju partija desnice. Bila je to nekad čuvena
baltička luka. Danas ona ima i potpuno obnovljenu staru trgovačku
četvrt sa sinagogama, koje su se odjednom našle pune jevrejskih
vjernika - naročito otkad su američki novci pomogli dotad nepostojeće
pobožne ljude jevrejske vjeroipovjesti. No djeca vjerujućih Jevreja
doselila su u Rigu iz drugih krajeva Rusije, jer su u baltičkim
zemljama za vrijeme njemačke okupacije Jevreje tako temeljito
potamanili kao nigdje u Evropi. No to ne bi nimalo trebalo smetati, da
kupite traperice u dućanu Mihaila Eisensteina, oca filmadžije Sergeja
Eisensteina.

Šta da se radi, kad se i ulice u toj zemlji zovu "iela" što na
talijanskom znači baksuz… Jer kako se drugačije nego baksuzno može
smatrati napredovanje generacija, u kojem se od dede trgovca dođe do
slavnog režisera čuveneg filma "Krstarica Potemkin", kojega su vidjeli
svi očevi generacije rodjene u XX stoljeću, da bi unuci, što su
ugledali svijet osamdesetih godina proteklog vijeka, bili ponovo
pretvoreni u kramare? Vraćeni su natrag nekom ludom sudbinskom kockom,
kao u igri "Čovječe, ne ljuti se!" Tako je danas kramarenje postalo ne
samo vrhunaravna ideologija, već i jedini mogući način da se preživi.

Taj napredak rakovim korakom (opjevan već kod Zmaja Jove: "Oh, babo,
babo! Kupi mi babo - pečenja kupi janječeg!") ne zna se da li je
rezultat udara poznatog čarobnog štapića demokracije bombi ili molbe
izrečene onoj čuvenoj zlatnoj ribici iz ruske bajke? Ribica kao što je
znano ispunjava tri želje. A te su tri u baltičkim zemljama sigurno
bile: oslobodi nas Rusa, oslobodi Sovjeta, daj da imamo novaca... Zato
danas kad kao stranac uđete u taxi na primjer u Tallinu dogodi se da
taksist zapita sa koliko žena gospodin želi susret: jednom, dvije ili
možda tri?

U tom smislu Estonija se ističe kao zemlja vrlo uspješne tranzicije -
valjda zato što su njeni stanovnici shvatili, da je duša zapadne
civilizacije trgovina, ako nema druge robe, i vlastitim tijelom. Jer,
kako reče Danton u replici Mercieru u Büchnerovom komadu Dantonova smrt
- "danas se sve izrađuje od ljudskog mesa, imaš pravo!"

A ta je replica bila izrečena na optužbe francuskim revolucionarima, da
su bijednici, da je giljotina proizvod njihovih govora i da su gradili
piramide, kao Bajazit, od ljudskih glava…

Ako su sve revolucije slične, slične su bogami i sve replike, koje im
se stavljaju, kao što su slične i sve kontrarevolucije i njihovi
rezultati. A mogu se sve u svemu svesti na trgovinu ljudskim mesom.

Svaki se dan na veliku tržnicu ljudskog rada i ljudskog mesa navaljuju
novi tereti mladih snaga po sve povoljnijoj cileni. Cijena je ljudskog
rada kao i ljudskog mesa to niža što je ponuda veća odnosno što je
zemlja siromašnija i manja, bila ona članicom Ujedinjene Evrope ili ne.
No u buržoaskom društvu, sve mora imati lijepu formu, pa zato slave
cvijećem i šampanjcem školarce koji su završili nastavu ili diplomande,
koji su završili sveučilišta. Znate li kako promocija novih diplomanada
izgleda u Zagrebu?

U tipičnoj tuđmanovskoj koreografiji zastave i stijegovi sa šahovnicom
pobodeni su u radijatore, svira se himna "Lijepa naša" (ali, kako je
rekao Allende ne može biti lijepa zemlja, koja ovo radi svojim
građanima, čak i kad obiluje prirodnim ljepotama), dok preuzvišeni
rektor drži ruku na srcu ogrnut crnim plaštem, a uplašćeni su i
laureandi, sa kapicama s kićenkom u stilu koji bi treba oponašati
slične ceremonije iz američkih filmova . Iako izigravaju Amerikance oni
ustvari igraju novu postavu Krležinog "Kraljeva". A obješeni, onaj sa
štrikom o vratu i davljenik s ribicom u džepu, su ustvari baš oni,
sinovi, novo pokoljenje - budući diplomci bez posla, bačeni na tržište
rada. Ponude su tog tržišta tričave i jadne za sve one, koji nisu
sinovi "uticajnih roditelja" te su ih isti već rodili sa cijelim
poduzećima, restoranima, ljetnjikovcima i jahtama u vlasništvu… A da
maskarada, kao u "Kraljevu", bude što potpunija to se "topovsko meso"
tržišta rada ovako umaškarano na američki način, po onoj poslovici o
žabi koja je vidjela konja da se potkiva pa i ona digla nogu, glasno
zaklinje, pardon "izriče prisegu" majčici domovini, da će je vjerno
služiti, a ne navodi se gdje ni kako. I sve je to cirkusa radi, jer će
velika većina tih diplomaca tranzicijskih zemalja raditi u tuđem
velikom svijetu poslove za koje uopće nije potrebna univerzitetska
naobrazba.

Zato Ujedinjena Evropa po Bolonjskom dogovoru reformira i kljaštri
univerzitetske studije svodeći ih na tri godine u prvom stupnju. A na
drugi stupanj ići će samo oni koji budu sposobni, odnosno oni, koji
budu imali dosta novaca i vremena, da ga troše na nauku! Mladi
obrazovani ljudi nisu danas neka sreća za svjetski poredak. Obrazovano
stanovništvo moglo bi se dosjetiti da ga varaju i vuku za nos, dok mu
istovremeno, zaokupljenom lokalnim fašizmima i bandjerizmima, crnim
zastavama i crvenim ordenjem, što se prodaje na vašarima i po
staretinarnama, vuku iz džepa njegove lijepe bijele pare. Jer cijela
gore opisana prestava uz sviranje himne, za vrijeme koje svi stoje
ukipljeni kao marionete, sve do bećarskog "Gaudeamus igitur", plaćena
je isključivo iz roditeljskog džepa i to ništa manje nego 50 Eura!
Slično spektaklima Inkvizicije, gdje je osuđeni morao sam da financira
vlastita vješala ili lomaču.Sve je na prodaju u vrlom novom svijetu, pa
i priredbe nedostojne sveučilišno obrazovanih ljudi u tranzicijskim
zemljama, koje su, kako je ponzato - kripli.

Jasna Tkalec
Padri e figli

Nell'Unione Europea si stuzzica sempre di piů l'interesse per tre
membri-nani nuovi di zecca: Estonia, Lettonia e Lituania... Paesi
nordici e freddi i cui cittadini una volta si contraddistinguevano per
il caldo cuore dei loro bolscevichi, che come tali sono rimasti
descritti nella letteratura. Sono ricordati come comandati dell' Armata
a cavallo, della cavalleria rossa, in libri quali «Come si temprava
l'acciaio» e simili, molto noti alla generazione dei padri, ma molto
lontani dalla generazione dei  «Figli e accattoni»... visto che la
generazione dei figli e dei nipoti non č composta altro che di
accattoni ed ambulanti in veste moderna sull'immenso mercato del globo.
(*)
Gli Estoni oggi sottolineano la loro antica radice genetica – i loro
antenati erano Balti, Finni e Vichinghi. Loro non  sono mica degli
«sporchi slavi», del tipo di quelli che li occuparono, in veste di
«cani d'Ottobre», ben due volte in un unico secolo. Perciň a Tallin
esiste il Museo delle tre occupazioni, di cui due sovietiche. Il Museo
ha la sua pagina web. Si puň immaginare cosa ne scrivano i russi,
trattati da occupatori... E da ultimo, ma non meno importante:
l'Estonia č governata dai socialdemocratici.
Riga č la capitale europea che gode della quantitŕ minore di ore
solari. Giŕ il fatto in se dice qualche cosa sull'illuminismo dei suoi
cittadini, che nelle ultime elezioni hanno scelto una coalizione di
destra. Essa era, una volta, un famoso porto sul mare Baltico. Oggi
vanta un rinnovato vecchio quartiere commerciale con delle sinagoghe,
che di punto in bianco si sono trovate piene di fedeli di religione
israelita – soprattutto dopo che i soldi venuti dall'America hanno
sostenuto i, fino ad allora inesistenti, cittadini di confessione
giudaica. Perň, questi sono i figli degli ebrei che erano venuti a
vivere a Riga da altre regioni russe, visto che durante l'occupazione
germanica nei paesi baltici avevano cosi a fondo estirpato la
popolazione ebraica come da nessun altra parte d' Europa. Ma questo non
dovrebbe impedirvi di comperare un paio di jeans nella bottega di
Mihail Eisenstein, il padre del regista Sergej Eisenstein.
Che fare se pure le strade in quel paese si chiamano «iella», che in
italiano si dice anche scalogna... In che altro modo, se non "iella",
si potrebbe definire il progredire delle generazioni in cui dal nonno
mercante si giunge al celebre regista del famoso film «Corazzata
Potemkin», che fu un »must» per la generazione dei padri nati nel
Novecento, per poi finire di nuovo come bottegai nella generazione dei
nipoti, quelli nati dagli anni Ottanta del secolo scorso in poi? I
nipoti hanno fatto il cammino al ritroso, buttati indietro dal  dado di
un destino pazzo, come nel gioco dell'oca! Sicche', oggi il
mercanteggiare č stato innalzato non soltanto alla massima posizione
ideologica, ma č diventato pure l'unico modo possibile di sussistenza.
Questo camminare a ritroso (descritto giŕ dal nostro Zmaj Jova
Jovanovic: «Oh, babbo, babbo, comprami babbo... l'abbacchio!») non si
capisce se sia il risultato della bacchetta magica della democrazia
delle bombe, o quello della richiesta rivolta al  famoso pesciolino
d'oro della notissima fiaba russa. Il pesciolino, come si sa, puň
realizzare tre richieste. E queste tre richieste nei paesi baltici
senz'altro erano: liberaci dai russi, liberaci dai soviet, facci avere
i soldi... Perciň oggi se uno straniero entra nel taxi, ad esempio a
Tallin, puň capitargli di sentirsi rivolgere la domanda: con quante
donne signore desidera incontrarsi: una, due o forse tre?
In questo senso l'Estonia viene assurta ad esempio di una transizione
molto ben riuscita – probabilmente perchč i cittadini di questo
minipaese avevano subito capito che l'anima della civiltŕ occidentale
sta nel commercio, e, se non c'č altro, si puň farlo anche con il
proprio corpo. Dato che sarebbe sempre veritiera la risposta che diede
Danton a Mercier nel pezzo teatrale di Buchner intitolato "La morte di
Danton" - oggi tutto viene fatto di carne umana, hai ragione!  Questa
la risposta alle accuse rivolte ai rivoluzionari francesi: che fossero
dei miserabili, che la ghigliottina fosse il prodotto dei loro discorsi
eccitati, e che avessero costruito delle piramidi come Baiasit,
composte cioč di teste umane...
Se tutte le rivoluzioni si assomigliano, in veritŕ si assomigliano
anche tutte le rimostranze e le accuse che vengono ad esse rivolte,
come pure tutte le contro-rivoluzioni nonchč i risultati da esse
prodotti.
E, in definitiva, possono essere ridotte a commercio di carne umana.
Ogni giorno sul grande mercato del lavoro umano e della carne umana
vengono a essere pesati e ad accumularsi nuovi carichi di forza lavoro
fresca, con prezzi sempre piů convenienti. Il prezzo del lavoro
dell'uomo, nonchč il prezzo della carne umana, č tanto piů basso quanto
maggiore č l'offerta, cioč quanto piů piccolo e piů povero č il paese,
indipendentemente se sia o meno membro dell'Unione europea.
Ma nella societŕ borghese tutto deve avere una forma decente, e perciň
celebrano con lo spumante ed i fiori gli studenti che hanno finito la
scuola o i neolaureati che hanno terminato i corsi e gli esami nelle
Universitŕ. Sapete come si festeggiano i nuovi laureati a Zagabria?
Nella tipica coreografia tudjmaniana, le bandiere ed i drappi con la
scacchiera spiccano dietro ai termosifoni accesi di primo autunno,
echeggia l'inno «Bello nostro» - ma, come disse Allende, non puň essere
bello il paese che fa una cosa del genere ai suoi cittadini -, mentre
l'illustrissimo rettore si tiene la mano sul petto togato, e vestiti
nelle toghe e palandrane sono pure i laureandi, con i cappellini con
frange, tutto in uno stile che dovrebbe scimmiottare ceremonie simili
viste nei film americani. Anche se copiano gli americani, loro in
veritŕ stanno mettendo in scena un pezzo di teatro croato, una nuova
messa in scena dalla «Festa di Cristo Re» di Krleza. E l'impiccato, il
personaggio di quel pezzo teatrale, colui che ha il cordone al collo, e
quell'altro, l'annegato, con il pesciolino nella tasca, sono proprio
loro: i figli, la nuova generazione - i futuri laureati senza
occupazione, buttati sul mercato di lavoro. Le offerte di quel mercato
sono scadenti e miserabili per tutti coloro che non siano i figli «di
gente importante» , che  appena partoriti giŕ possedevano ditte e
ristoranti, ville e case al  mare nonchč intere imbarcazioni... E per
venire al colmo della mascherata, per assomigliare ancora di piů al
pezzo teatrale di Krleza, questa «carne da cannone» del mercato di
lavoro  cosě addobbata all'americana - secondo il noto proverbio sul
ranocchio che avendo visto ferrare il cavallo alzň il piede pure lui -
deve giurare ad alta voce, ovvero, nel neocroato, deve dare la
«pri-sega» alla madrepatria, che la servirŕ fedelmente, senza precisare
dove ne' come.
E tutto questo non serve ad altro che a fare del circo, visto che la
stragrande maggioranza di quei laureati dei paesi in transizione 
probabilmente farŕ parte della forza-lavoro del grande mondo straniero
e sarŕ addetta a mansioni con le quali l'istruzione universitaria non
ha nulla a che spartire.
Perciň l'Unione Europea, secondo gli Accordi bolognesi, accorcia e
taglia gli studi universitari riducendoli a tre anni in primo grado. E
il Secondo grado sarŕ soltanto per coloro i quali potranno, cioč per
coloro i quali avranno abbastanza soldi e tempo da spenderli in scienza!
I giovani bene istruiti oggigiorno non sono una grande fortuna per
l'ordine mondiale. La popolazione bene istruita potrebbe capire che
viene gabbata e presa in giro, che mentre č intenta a guardare nuovi
fascismi e nuovi bandierismi, con stendardi neri e decorazioni rosse -
quelli in vendita nelle  bancarelle e dai rigattieri - viene derubata,
e dalle tasche le tolgono i suoi bianchi danari.
Perchč tutta la festa descritta sopra, dall'inno al suon del quale
tutti stanno irrigiditi come marionette, fino al  goliardico «Gaudeamus
igitur», nelle Universitŕ croate viene pagata esclusivamente dalle
tasche dei genitori e non certo a buon prezzo – costa 50 Euro! In
questo essa assomiglia a quegli spettacoli montati dall'Inquisizione in
cui il condannato doveva pagarsi il rogo o la forca. Tutto č in vendita
nel nuovo mondo virtuoso, e dunque anche gli spettacoli poco degni di
coloro i quali possiedono certo l'istruzione universitaria, ma nei
paesi in transizione sono, come č ben risaputo, deficienti.
                                       
Jasna Tkalec (ottobre 2004)

(*) Per comprendere meglio il testo: «Padri e figli» č il titolo di un
celebre romazo di Turgenjev mentre «Figli e accattoni» si chama un
romanzo di Aralica, scrittore croato, naturalmente nazionalista.

[Traduzione a cura dell'autrice, revisione del testo italiano a cura di AM]
La riproduzione - totale o parziale - di questo testo č vietata.