Fruu0161ka Gora, 18-21/8: PETI ANTIFAu0160ISTIu010cKI LETNJI KAMP

Quinta edizione del Campeggio Antifascista organizzato dalla SKOJ – sezione giovanile del Nuovo Partito Comunista di Jugoslavia. Sulla Fruška Gora (parco naturale a nord di Belgrado), dal 18 al 21 agosto prossimi

PETI ANTIFAŠISTIČKI LETNJI KAMP

Izvor: SKOJ

Peti Antifašistički kamp će se održati na legendarnoj Fruškoj gori. Nakon uspešno održanog prvog Antifašističkog kampa u leto 2013. godine u Bojčinskoj šumi, kao i drugog u opštini Barajevo, trećeg na teritoriji Užica i četvrtog u Banatskoj Beloj Crkvi, SKOJ će ove godine organizovati peti po redu Antifašistički kamp s novim programima, novim aktivnostima, novim predavačima, novim entuzijazmom i željom da ova manifestacija u budućnosti postane masovan skup koji će okupljati slobodarski orijentisane i progresivne ljude, ne samo Srbije već i regiona bivše SFR Jugoslavije, kao i celog Balkana.

Peti Antifašistički kamp održaće se na Fruškoj gori, od 18. do 21. avgusta. Prijavljivanje će trajati od 25. jula do 11. avgusta, a možete se prijaviti preko mejla skoj1919 @ gmail.com, ili telefona 064-0860492.

Nakon prethodna četiri kampa koja su organizovana na teritoriji Surčina, Barajeva, Užica i Bele Crkve, ovaj kamp će se održati na Fruškoj gori. Teritorija ove planine usred Vojvodine nije slučajno izabrana, jer na njenoj teritoriji je gotovo sve vreme rata bila partizanska slobodna teritorija. Iz Srema su partizani kontinuirano odlazili u Bosnu da se bore. Krajem rata, na teritoriji Srema, Nemci su formirali Sremski front, čijim probojem je oslobođena Jugoslavija.

Osnovni cilj kampa je dizanje antifašističke svesti, posebno među mladim ljudima koji su izloženi sveopštoj političkoj, ekonomskoj, kulturnoj i obrazovnoj degradaciji. Mladim ljudima se preko medija, zvaničnih institucija, škola, fakulteta itd. servira lažna istorija, u kojoj se neretko oslobodioci nazivaju okupatorima i zločincima, dok se sa druge strane naci – fašistički okupator, kao i kolaboracionisti, rehabilituju, kako bi se predstavili kao nevine žrtve. Kamp dodatno dobija na značaju u našoj zemlji, jer u ovoj godini slavimo 75 godina od ustanka našeg naroda u borbi protiv fašizma. Takođe, danas u Srbiji pokušava da se rehabilituje po zlu čuveni general i izdajnik srpskog naroda Milan Nedić, tako da je potreba za ovim kampom višestruka, kako bi se mladi ljudi mogli upoznati sa istinskim slobodarskim tradicijama.

Fašizam je najveće zlo koje je zadesilo čovečanstvo. To zlo, već jednom pobeđeno u burnom XX veku, dobija nanovo plodno tlo za povampirenje u ništa spokojnijem XXI veku. Rehabilitacija fašizma može izazvati nova krvoprolića, a njegovo očigledno buđenje možemo danas videti u mnogim zemljama, Hrvatskoj, Grčkoj, Mađarskoj, Nemačkoj, a najkatastrofalnije posledice svakako u Ukrajini. Kriza kapitalizma, egzistencijalni sunovrat, apatija i beznadežnost su osnove tog plodnog tla za bujanje ideologije koja se i pojavila u sličnim okolnostima u prošlom veku.

Tokom trajanja kampa organizovaće se predavanja i radionice, projekcije filmova, sportske aktivnosti, izleti i poseta značajnih spomenika NOB-u. Osvrnućemo se na istorijski kontekst rehabilitacije naci – fašista i njihovih kolaboranta. Antifašistički letnji kamp će se baviti i drugim važnim i aktuelnim temama. Organizovaće se radne akcije koje će imati za cilj dizanje ekološke svesti, kao i svesti o važnosti solidarnosti i dobrovoljnog rada. Takođe ćemo se osvrnuti na situaciju na Bliskom istoku, izbeglice i imperijalističku politiku prema ovim zemljama, koja se tiče direktno i naše zemlje sa javljanjem velikog broja emigranata iz ovog pordučja.

Borba protiv fašizma nema alternativu. Ta borba i u našem društvu danas dobija novi smisao i novu aktuelnost.

Pridruži se!