Inicijative

Jugocoord podržava PETICIJU ZA REHABILITACIJU DRAGOLJUBA MILANOVIĆA, bivši direktor RTS-a.
 
 
Peticija je na raspolaganju na srpskohrvatskom, engleskom, ruskom, njemačkom i italijanskom i može se potpisati na veb-lokaciji:
https://www.peticije.online/rehabilitacija_dragoljuba_milanovica