BEOGRADSKI FORUM: Poziv na javnu tribinu o lustraciji
http://www.artel.co.yu/sr/reakcije_citalaca/2003-12-03.html

BEOGRADSKI FORUM ZA SVET RAVNOPRAVNIH
Beograd, 02. decembar 2003. godine

JAVNA TRIBINA O LUSTRACIJI


Beogradski forum za svet ravnopravnih organizuje javnu tribinu o
lustraciji koja će se održati u subotu, 6. decembra 2003. na Pravnom
fakultetu Univerziteta u Beogradu (amfiteatar V), sa početkom u 10
časova. Govoriće istaknuti naučnici iz oblasti domaćeg i medjunarodnog
prava, javni i kulturni poslenici, medju kojima su: dopisni član SANU
Kosta Čavoški, Ljubiša Lazarević, profesor Pravnog fakulteta, prof. dr.
Radovan Radinović, Oskar Kovač, član Naučnog društva Srbije i drugi.
Očekuje se učešće i stručnjaka iz advokature, sudstva, vojske,
diplomatije, kao i gostiju iz inostranstva.
Beogradski forum poziva sve zainteresovane da prisustvuju ovoj tribini.Beograd, Upravni odbor Beogradskog foruma
02. decembra, 2003.

BEOGRADSKI FORUM ZA SVET RAVNOPRAVNIH
11000 Beograd, Mišarska 6/II, Srbija i Crna Gora
tel/Fax: (++381 11) 3245601
E-Mail: beoforum@...
www.belgrade-forum.org