(italiano / srpskohrvatski)
 
Protiv neumjesne rezolucije Evropskog parlamenta
 
1) SRP protiv izjednačavanja fašizma i komunizma / Izjava Evropske Komunističke Inicijative
2) Contro la scandalosa risoluzione anticomunista del Parlamento europeo (Iniziativa Comunista Europea)
3) Sull’Appello all’Europarlamento proposto da intellettuali e dirigenti PRC insieme a Bertinotti (R. Giacomini)
4) Squallida doppiezza e ipocrisia a Marzabotto (PRC, M. Morigi)
 
 
Si vedano anche:
La memoria di ieri manipolata oggi per il presente e il futuro. A proposito della risoluzione al parlamento europeo (Tiziano Tussi)
La storia contraffatta dal totalitarismo dell'UE (Enzo Pellegrin)
Sablast komunizma ponovno kruži Europom (JUGOINFO-pregled 3.10.2019.)
L'Unione Europea ha gettato la maschera (rassegna JUGOINFO 29.9.2019)
La crociata anticomunista della Unione Europea (rassegna JUGOINFO 27.9.2019)
 
 
=== 1 ===
 
 

SRP PROTIV IZJEDNAČAVANJA FAŠIZMA I KOMUNIZMA

 

U Strasbourgu je 19. rujna, u sklopu obilježavanja 80. godišnjice početka II. svjetskog rata, Evropski parlament usvojio rezoluciju kolokvijalno nazvanu: Važnost evropskog sjećanja za budućnost Evrope, u kojoj se izjednačavaju fašizam i komunizam. Ta rezolucija osim što se koristi selektivnim odabirom argumenata, apsurdnim improviziranim konstrukcijama i zamjenom teza, je i neznanstvena.

Fašizam i komunistička ideja su sušta suprotnost. Dok je fašizam u svojoj biti zločinački, rasistički, on ljudsku vrstu dijeli na nadljude i podljude, sluge, na višu rasu i nižu, podčinjenu, viša rasa ima pravo nižu istrijebiti. Socijalizam, odnosno komunistička ideologija, ukida neprirodne barijere među ljudima i nudi viziju pravednog društva i ispunjenje ljudskih emancipatorskih težnji. To što je u jednom razdoblju došlo do zastranjenja u realizaciji, posljedica je ljudskog faktora i vanjskog utjecaja, a ne ideje.

Kao povod za izjednačavanje fašizma i komunizma poslužio je Pakt Ribbentrop – Molotov, koji je iz pragmatičkih razloga potpisan u kolovozu 1939. godine, tik pred početak rata.. Podnosioci prijedloga, među kojima i Poljska, ne znaju ili zaboravljaju ili namjerno prešućuju:

– Da je Poljska isti takav sporazum o prijateljstvu i nenapadanju s nacističkom Njemačkom potpisala još 1934. godine.
– Da je Poljska nakon aneksije Čehoslovačke i sama anektirala područje Tešina, a dio Slovačke je prisvojila Mađarska, također predlagač rezolucije .
– Da su u rujnu 1938. godine s nacističkom Njemačkom sporazum potpisale Engleska, Francuska i Italija, nadajući se da će za njih uništiti Sovjetski Savez.
– Da su Engleska i Francuska prihvatile i podržale aneksiju Austrije i dijelova Čehoslovačke 1938. godine.

Sve su to bile kapitalističke zemlje pa bi se, analogno, zločinačkim trebali proglasiti nacizam i kapitalizam, što bi ustvari bio i ispravan zaključak. Fašizam i njegov pandan nacizam djeca su kapitalizma, njih je iznjedrio kapitalizam da bi se zaštitio od nailazećeg socijalizma. I kad je taj nakazni plod ojačao, stisnuo je Europu čeličnom pesnicom. Iz tog stiska Europu je oslobodio komunizam na način da je u srazu s fašizmom i nacizmom podnio proporcionalno i apsolutno najveće žrtve, oko 27 miliona poginulih, i porazio i onesposobio proporcionalno i apsolutno najviše nacističkih efektiva, oko 80%, po zasluzi Sovjetske Crvene armije i jugoslavenskih partizana koje su vodili komunisti.

Glasanju o rezoluciji pristupilo je osam zastupnika iz Hrvatske i svi su glasali za rezoluciju. Glasanje HDZ-ovih i hrvatske konzervativne stranke nas ne iznenađuje. Oni su postupili dosljedno svome uvjerenju. Ono što zabrinjava je da su za rezoluciju glasali i zastupnici iz SDP-a i Valter Flego iz IDS-a, što je u suprotnosti s njihovim deklarativnim izjašnjavanjem kao antifašista, a SDP-u dodatno oduzima legitimitet lijeve stranke. Tim glasanjem pokazali su da nemaju ni časti ni ponosa pa tako neće osjetiti stid ili grižnju savjesti.

Valter Flego je glasanjem za prijedlog uvrijedio sve Istrane kojima je uspoređivanje fašizma i komunizma nezamislivo. Uvrijedio je posthumno sve istarske komuniste koji su pali u borbi protiv fašizma, kao i sve one koji nisu bili komunisti, ali su se borili pod vodstvom komunista. Uvrijedio je i sve istarske predratne komuniste, koji su od specijalnog fašističkog suda za zaštitu države osuđivani na dugogodišnje zatvorske kazne. Uvrijedio je i učesnike Labinske republike i Proštinske bune, a uvrijedio je i sve današnje komuniste u Istri, ali i mnoge druge progresivne ljude kojima je ova falša rezolucija neprihvatljiva.

Evropska inicijativa komunističkih i radničkih partija, u kojoj je i SRP, izdala je zajedničku izjavu u kojoj osuđuje rezoluciju. Širom Evrope, progresivne snage organiziraju demonstracije ispred ureda EU. Za subotu je najavljeno veliko protestno okupljanje u Rimu u organizaciji Komunističke partije na koje je svoj dolazak najavilo više političkih i sindikalnih organizacija.

U Puli, 3. listopada 2019.

Vladimir Kapuralin

 

IZJAVA EVROPSKE KOMUNISTIČKE INICIJATIVE

Protiv neumjesne rezolucije Evropskog parlamenta

 

Partije koje sudjeluju u Evropskoj komunističkoj inicijativi odbacuju neumjesnu antikomunističku rezoluciju Evropskog parlamenta i eskalaciju antikomunizma koju planira EU. Ova rezolucija promiče nehistorijsku identifikaciju komunizma s monstruoznim fašizmom, zataškavajući njihove postupke, ispoljavajući mržnju prema borbi naroda. Klevetu koja socijalizam izjednačava s fašizmom u ime totalitarizma otkriva činjenica da fašizam rađa i uzgaja kapitalizam. Njihova zajednička ekonomska osnova je moć monopola koji samo socijalizam može svrgnuti.

U rezoluciji se također provokativno tvrdi da su Sovjetski Savez i Crvena armija, koji su imali više od 20 milijuna poginulih i milijune ranjenih, da bi porazili fašizam u Evropi navodno bili saveznici s nacističkom Njemačkom. Hitlerovi saveznici i suradnici zapravo su bili monopoli koji su mu utrli put, a koje danas podržava EU, kao i niz buržoaskih vlada u evropskim zemljama.

Provokativna rezolucija ide toliko daleko da iskrivljuje povijest, smatrajući Pakt Molotov-Ribbentrop navodnim uzrokom izbijanja Drugog svjetskog rata, dok je poznato da je Minhenski pakt između V. Britanije, Francuske, Italije i Hitlerove Njemačke postojao prije, a koji je Čehoslovačku predao Hitleru, vodeći u uvertiru II. svjetskog rata.

Svi pošteni ljudi dobro razumiju da autori antikomunističke rezolucije koja fašizam izjednačava s komunizmom lažu svjesno i drsko.

Odbacujemo iskrivljavanje povijesti od strane EU i njezinih vlada, kao i dobro plaćeni program financiranja antikomunističkih događaja u EU, „Evropa za građane“.

Antikomunizam neće proći

Svi progoni komunista, zabrane komunističkih partija, uništavanja spomenika, moraju prestati. Istina će izaći na vidjelo i ljudi, posebno mladi, svojom će je borbom osvojiti i odbaciti takve konstrukcije kapitala i njegovih organizacija na smetlište povijesti.

 
 
=== 2 ===
 
Si vedano anche:
 
 
---
 
 
Contro la scandalosa risoluzione anticomunista del Parlamento europeo

Iniziativa Comunista Europeainitiative-cwpe.org
Traduzione per Resistenze.org a cura del Centro di Cultura e Documentazione Popolare

27/09/2019

Dichiarazione dell'Iniziativa comunista europea

I partiti che fanno parte dell'Iniziativa Comunista Europea denunciano la scandalosa risoluzione anticomunista del Parlamento europeo e l'escalation di anticomunismo pianificata dall'UE. Questa risoluzione sostiene l'antistorica equiparazione del comunismo con il mostro del fascismo, ripulendo l'immagine dei fascisti e delle loro azioni, esprimendo odio per la lotta dei popoli. La calunnia che il socialismo equivale al fascismo in nome del totalitarismo è smascherata dal fatto che il fascismo è nato e alimentato dal capitalismo. La loro base economica comune è il potere dei monopoli che solo il socialismo rovescia.
La dichiarazione inoltre sostiene provocatoriamente che l'Unione Sovietica e l'Armata Rossa, che pagarono oltre 20 milioni di morti e milioni di altri feriti per sconfiggere il fascismo in Europa, erano - si dice - alleati della Germania nazista. Gli alleati e i collaboratori di Hitler erano in realtà i monopoli che gli hanno aperto la strada, che oggi sono sostenuti dall'UE e da una serie di governi borghesi nei paesi europei.
La provocatoria risoluzione arriva fino a distorcere la storia, considerando il Patto Molotov-Ribbentrop come la presunta causa dello scoppio della Seconda Guerra mondiale, mentre è noto che fu il preesistente Patto di Monaco - tra Gran Bretagna, Francia, Italia e Germania di Hitler - a cedere la Cecoslovacchia a Hitler, portando al preludio della seconda guerra mondiale.
Tutte le persone oneste comprendono bene che gli autori della risoluzione anticomunista che equipara il fascismo al comunismo, mentono consapevolmente e sfacciatamente.
Denunciamo tutte le distorsioni della storia da parte dell'UE e dei suoi governi, nonché il ben finanziato programma di finanziamento di eventi anticomunisti dell'UE, "L'Europa per i cittadini".
L'anticomunismo non passerà.
Tutte le persecuzioni contro i comunisti, i divieti ai partiti comunisti, la distruzione dei monumenti devono cessare. La verità tornerà a galla e il popolo, specialmente i giovani con la loro lotta, la riconquisteranno e getteranno tali macchinazioni del capitale e delle sue organizzazioni nella pattumiera della storia!
 
 
=== 3 ===
 
Sull'appello “Per il rispetto della memoria e della storia” si vedano anche:
Roma 11 ottobre iniziativa pubblica: http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=39587
 
 
A proposito di un Appello
1 Ottobre 2019
 
di Ruggero Giacomini

L’Appello all’Europarlamento proposto da intellettuali e dirigenti di Rifondazione comunista insieme a Bertinotti - Rossi e neri non sono ugualiPer il rispetto della memoria e della storia- è nel suo insieme contraddittorio e lascia alla fine un’impressione di subalternità alla risoluzione europea del 19 settembre che pure intende criticare.

Innanzitutto nella presentazione del testo si fa credito, all’inedita ed eterogenea aggregazione costituitasi nel Parlamento europeo, di nobili intenzioni quali la “lotta al razzismo e al fascismo”: eludendo invece il significato politico attuale della revisione del discorso pubblico sul passato: che mira a ricomprendere e legittimare le forze neo-fasciste e neo-naziste in azione specialmente nell’est Europa - dove i partiti comunisti sono perfino esclusi come in Ucraina dalla competizione elettorale -, in funzione della contrapposizione frontale non solo all’Urss storica, ma alla Russia di oggi, colpevole di essersi sottratta alla sottomissione euro-atlantica e di voler essere indipendente.
Se si vuole rintracciare un precedente storico di un atto così grave, anche nei suoi aspetti di coinvolgimento di forze che pur si dicono socialiste e democratiche, è quello del “patto anti-Comintern” del 1936-37 tra gli Stati fascisti, accolto con compiacimento dalle potenze capitalistiche liberal-democratiche, vero atto ideologico preparatorio della seconda guerra mondiale.

L’Appello in questione rileva giustamente la falsità dell’attribuzione al “patto Molotov-Ribbentrop” del 23 agosto 1939 di aver «spianato la strada allo scoppio della Seconda guerra mondiale», e critica l’omissione delle responsabilità delle democrazie liberali e dell’acquiescenza di queste alla politica espansionistica nazifascista, con l’obiettivo – va aggiunto – di indirizzarla verso l’Unione sovietica.

Ugualmente opportuno è il ricordo che la Polonia non era affatto una democrazia, ma una dittatura militare, e che col suo antisovietismo pregiudiziale fece pretesto ed ostacolo al realizzarsi dell’alleanza antifascista proposta da lungo tempo dall’Urss in nome della sicurezza collettiva. Anche la tesi della “spartizione” della Polonia andrebbe contestata. L’Urss si era preoccupata ovviamente di tenere la Germania il più possibile lontana dalle proprie frontiere; e intervenne in Polonia quando il governo polacco ormai battuto stava fuggendo in Romania, anche per proteggere le popolazioni in gran parte ucraine, che si unirono all’Ucraina. Di queste terre l’Unione europea si guarda bene dal pretendere il ritorno alla Polonia, né questa li rivendica: il che dimostra la poca fondatezza dell’accusa.

In realtà l’aver protratto di due anni col patto Ribbentrop-Molotov l’aggressione hitleriana ha poi consentito la “grande alleanza antifascista”, in cui decisivi sono stati per la sconfitta del nazifascismo il ruolo dell’Unione sovietica, di Stalin e dei comunisti di ogni paese; ciò che appunto la vergognosa risoluzione del Parlamento europeo vorrebbe cancellare, riscrivendo la memoria pubblica e i libri di testo in funzione della nuova guerra fredda..

Nell’Appello si afferma pure che “non spetta a un organismo istituzionale o politico affermare una determinata ricostruzione della storia”, compito che va invece “lasciato al libero confronto tre le diverse interpretazioni e opinioni, alla ricerca degli studiosi”. Un richiamo metodologicamente ineccepibile, che viene però subito dimenticato dagli stessi compilatori o assemblatori dell’Appello, quando con improvvisa torsione e piglio tribunalizio puntano il dito “sugli aspetti più condannabili di ciò che generalmente si chiama “stalinismo”, sugli errori e sugli orrori che vi furono anche in quel campo”. Un richiamo unilaterale, che distorce la storia reale e di cui non c’era bisogno, non facendosi nella risoluzione anticomunista europea alcun cenno agli aspetti più condannabili di ciò che generalmente e con più appropriatezza si chiama “capitalismo”.

In pratica si accetta il sottinteso della narrazione europea, e cioè la intrinseca superiorità e moralità del capitalismo; il che si traduce nell’ansiosa presa di distanza dai comunismi cattivi – che sarebbero poi quelli dove il proletariato ha governato e governa – in nome dei buoni, magari con l’aspettativa che si improntino all’utopia bertinottiana non violenta e salottiera, che rifugge dal problema del potere inevitabilmente satanico e corruttore degli ideali.

La capitolazione conclusiva all’anticomunismo europeo è esibita con l’affermazione che “i regimi comunisti prima e dopo la guerra” si sarebbero macchiati “di gravi e inaccettabili violazioni della democrazia e delle libertà, tradirono gli ideali, i valori e le promesse”. Anche qui eludendo l’asprezza delle lotte sociali e nazionali, l’oppressione imperialistica, le guerre e le aggressioni, le violenze e le sofferenze di massa, insomma la complessità e le contraddizioni della storia reale. Cioè tutto il contesto in cui il comunismo si trova ad agire come movimento liberatore di classi e di popoli, che cambia effettivamente lo stato di cose esistenti.

Il 28 settembre, riferendosi all’imminente anniversario della proclamazione della Repubblica popolare cinese, l’organo della Fiat diventata azienda americana scrive di Mao come di un “geniale criminale”, il quale avrebbe “ingrandito e moltiplicato l’istinto criminale di Stalin“. Con implicito rimpianto dei bei tempi della Cina semi-coloniale e semi-feudale, consumatrice di oppio e dalla vita media che nel 1949 era di 35 anni rispetto agli attuali 77.

Che gli intellettuali di corte dell’imperialismo cerchino di criminalizzare le rivoluzioni e le esperienze socialiste e i loro capi, e preferiscano i rivoluzionari sconfitti, imprigionati e massacrati dalla reazione, è ben comprensibile, è compreso per altro nel mestiere per cui sono pagati.

Meno comprensibile è che dei comunisti facciano eco a quel discorso in maniera acritica, e col distinguersi si pieghino ad invocare un po’ pietosamente per loro… un occhio di riguardo.

Ruggero Giacomini
 
 
=== 4 ===
 
 
Marzabotto: Rifondazione con sindaca contro vergognosa risoluzione parlamento europeo
6 ott 2019 – Oggi alla commemorazione del 75° anniversario dell’eccidio di Montesole, abbiamo portato un inequivocabile cartello contro la risoluzione recentemente approvata dal parlamento europeo.
L’equiparazione del comunismo al nazismo è un’offesa innanzitutto alla memoria di chi subì la violenza barbara delle truppe hitleriane e dei loro complici fascisti italiani. La brigata che combatteva in queste zone si chiamava Stella Rossa e gli ideali che animavamo quei combattenti per la libertà non possono neanche lontanamente essere confusi con le aberranti ideologie antidemocratiche e razziste di Hitler e Mussolini.
Il nostro cartello con la scritta “Vergogna – la storia non si cancella” è rivolto in particolar modo al Pd che nel parlamento europeo ha votato insieme a fascisti, leghisti e berlusconiani. Al Presidente Sassoli che era oggi l’oratore ufficiale abbiamo consegnato l’appello “per il rispetto della memoria e della storia” promosso dallo storico Guido Liguori e sottoscritto da storici, intellettuali, esponenti della sinistra e partigiani. Denunciamo con amarezza e indignazione che il Partito Democratico e il segretario nazionale Zingaretti non hanno sentito il dovere di chiedere scusa e nemmeno di prendere le distanze dal voto dei loro parlamentari europei nonostante le prese di posizione critiche dell’Anpi e di gran parte degli storici italiani. Ci uniamo alla sindaca di Marzabotto Valentina Cuppi che nel suo applauditissimo intervento ha chiesto al Presidente Sassoli di far ridiscutere la risoluzione. Ora e sempre Resistenza! Mai più fascismo!

Stefano Lugli, segretario regionale Emilia Romagna di Rifondazione Comunista
 
---
 
 
Bruxelles e Marzabotto: la doppia faccia di Sassoli
8 Ottobre 2019
 
di Maria Morigi

Alle celebrazioni per il 75° anniversario della strage di Marzabotto, il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli dice: “Equiparazioni improprie minano la nostra identità”… “Revisionismi superficiali o interessati a giustificare quello che non può essere giustificato, provocano la perdita della nostra identità, e non rendono giustizia, ad esempio, a quanti nelle formazioni partigiane comuniste e nel Partito comunista italiano hanno lottato insieme ad altri democratici per la nostra libertà, e hanno contribuito alla nascita della Repubblica. Invito i miei colleghi se vogliono vedere dove è nata l’Europa, a venire a Marzabotto”. Queste ardenti parole, che ci fa piacere ascoltare, sono indirizzate contro la recente Risoluzione europea che equipara nazismo e comunismo.
Però il sospetto è d’obbligo e chi ha il naso sente puzza di propaganda elettorale per le prossime elezioni umbre ed emiliane. Perché il nostro oratore – che solo nominalmente rappresenta il Parlamento europeo - fa parte del gruppo di europarlamentari che ha proposto e votato proprio quella infame Risoluzione. Più semplicemente perché Sassoli (345 voti su 667, 46,2% dei 747 europarlamentari) e la von der Leyen (383 voti, 51.3% dei 732 europarlamentari) sono il frutto del compromesso tra Merkel, Macron, i postnazisti di Hrvatska demokratska zajednica, HDZ, i postfascisti polacchi di Ryszard Legutko del partito Diritto e Giustizia (PiS), di Fidesz Unione Civica Ungherese, altre forze di destra come PPE Partito Popolare Europeo e ÖVP Partito Popolare Austriaco (Österreichische Volkspartei).
Sorge dunque spontanea la convinzione che il recente voto del Parlamento europeo sulla storia del Novecento è solo una delle contropartite chieste per far approvare in Parlamento la candidatura della von der Leyen a presidente della Commissione.
Mani legate da questi giochi della diplomazia, vorremmo vedere il nostro Sassoli ad esprimere le sue opinioni in altra sede che non sia Marzabotto, a Bruxelles per esempio, derogando dalla linea ufficiale scelta dai timonieri d’Europa e dai ricattatori seriali… il poveretto verrebbe rapidamente silurato…
Non lo salverebbe nessuno dalla convergenza dei proiettili delle estreme destre (Le Pen, Salvini, Jobbik) con la ragion di Stato degli altri (popolari, socialdemocratici, liberali). Un caso Sassoli - Marzabotto non la vorrebbe nessuno, tanto meno il PD e En marche.
Contando su questo, il bravo Sassoli ha fatto piccolo cabotaggio elettorale pro PD in Umbria ed Emilia Romagna, quali che siano le sue reali e commosse convinzioni a proposito di nazismo e comunismo…