Condoglianze per la dipartita del compagno Svetozar Markanović
 
A 88 anni è morto il compagno Svetozar Markanović, tra i fondatori e leader storico dei Komunisti Srbije (Comunisti di Serbia), formazione con la quale il Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia /Jugocoord/ intrattiene un rapporto fraterno.
Nato nel 1931 a Drvar, attuale Bosnia-Erzegovina, molto presto si unì al movimento di Liberazione essendo stato ammesso già nel giugno 1944 nella organizzazione giovanile del Partito Comunista jugoslavo. Nel dopoguerra lavorò nel campo ingegneristico, con incarichi, tra l'altro, alla "Crvena Zastava" ed alla Compagnia per la distribuzione elettrica di Belgrado. Fu sempre attivo nella Lega dei Comunisti.
 
Ai Komunisti Srbije ed alla famiglia rivolgiamo le nostre più sincere condoglianze.
Che la terra sia lieve al compagno Svetozar!
 
Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia onlus
 
---
 
Preminuo je, u svojoj 88. godini, drug Svetozar Markanović. Među osnivačima je partije Komunisti Srbije i njen istorijski lider. Nacionalna koordinacija za Jugoslaviju (Jugocoord) održava sa njom bratski odnos. Markanović je rođen 1931. godine u Drvaru (sada Bosna i Hercegovina) i kao veoma mlad se pridružio Oslobodilačkom pokretu, jer je još u junu 1944. godine primljen u omladinsku organizaciju Komunističke Partije Jugoslavije. U posleratnom periodu radio je kao inženjer, između ostalog i u kragujevačkoj Crvenoj Zastavi i beogradskoj Elektrodistribuciji. Bio je vrlo aktivan u Savezu Komunista.
 
Upućujemo naše najiskrenije saučešće Komunistima Srbije i porodici. Neka je laka zemlja drugu Svetozaru!
 
Italijanska Koordinacija za Jugoslaviju
 
---
 
 

OBAVEŠTENJE O KREMACIJI PREDSEDNIKA NAŠE PARTIJE

Obaveštavamo vas da će se kremacija našeg predsednika druga Svetozara Markanovića obaviti u subotu 12.01.2019.godine u 11.30h u Beogradu na groblju Orlovača.

---
 

IN MEMORIAM

SVETOZAR MARKANOVIĆ

1931. – 2019.

Obaveštavamo sve naše članove i prijatelje da je 06.01.2019. godine Predsednik CK KS, drug Svetozar Markanović posle duge i teške bolesti preminuo. Vreme i mesto sahrane objavićemo naknadno.

Svetozar Markanović je rođen 1.januara 1931.godine u Drvaru (Bosna i Hercegovina) gde je završio osnovnu školu. U NOB (Narodno oslobodilačka borba 1941-1945.godine) je stupio kao dečak od 14 godina. U junu 1944.godine je ubrzo primljen u SKOJ (Savez Komunističke omladine Jugoslavije). Posle rata odlazi u Čehoslovačku gde je izučio mašinbravarski zanat, a u septembru 1948.godine se zaposlio u “Crvenoj Zastavi” u Kragujevcu, gde je u oktobru iste godine primljen u KPJ (Komunistička Partija Jugoslavije). Sredinom 1951.godine dolazi u Beograd gde nastavlja školovanje, završava srednjotehničku školu, elektro smera, a zatim i elektrotehnički fakultet. Zaposlio se u Beogradskoj Elektrodistribuciji 1959. godine, gde je radio sve do penzionisanja 1996.godine. Zvanje magistra tehničkih nauka stekao je 1974.godine. Za vreme radnog veka promenio je više radnih mesta, od mašinbravara u “Crvenoj Zatavi”, preko referenta za opremu i pripremu, šefa kablovske mreže, upravnika pogona gradske mreže, vodećeg inženjera u sektoru za razvoj, direktora OOUR (Osnovne ogranizacije udruženog rada) “Elektroenergetika” i na kraju pomoćnik generalnog direktora EDB (Elektro distribucije Beograd).

U čitavom radnom veku društveno je aktivan u SKJ (Savez Komunista Jugoslavije) i u organima Radničkog samoupravljanja. Nakon penzionisananja 1996. godine, bavi se isključivo društvenim radom. Kako je i sam često imao običaj da kaže: “Posle odlaska u penziju 1996.godine, ja sam po zanimanju isključivo Komunista”. Kao društveno-politički radnik obavljao je razne funkcije počev od sekretara OOSK (Osnovne ogranizacije Saveza Komunista), Predsednika Preduzetnog Komiteta SKJ (Savez Komunista Jugoslavije) u EDB, člana CK Jugoslovenskih komunista, Predsednika CK Jugoslovenskih komunista, Predsednika CK Partije “Komunisti Srbije”, Predsedavajući Koordinacionog odbora komunističkih i radničkih partija sa jugoslovenskog prostora, i do smrti je bio na dužnosti Predsednika Partije “Komunisti Srbije”.

NEKA MU JE VEČNA SLAVA I HVALA


---

http://www.idcommunism.com/2019/01/serbian-communist-svetozar-markanovic-dies-at-88.html

Tuesday, January 8, 2019

Yugoslav communist Svetozar Markanovic dies at 88

The Party of "Communists of Serbia" has announced that cde. Svetozar Markanovic, President of the Central Committee, has died at the age of 88.
Svetozar Markanovic was born in 1931 in Dvar (today Bosnia & Herzegovina). At the age of 15 he joined the National Liberation War (NOB) and in June 1944 he was admitted to the Union of Communist Youth of Yugoslavia.
After the war, he went to Czechoslovakia where he studied mechanical engineering. In October 1948 he joined the Communist Party of Yugoslavia (CPY).
From 1959 until his retirement in 1996, Markanovic workers at the Belgrade Electric Power Distribution. He received a Master's degree in Technical Sciences in 1974.
Throughout his life he was active in the League of Communists of Yugoslavia. As a socio-political worker he worked in various posts, including Secretary of the Basic Organization of Communist League (OOSK), member of the Central Committee of the Yugoslav Communists, President of the Central Committee of the Party of "Communists of Serbia".
Svetozar Markanovic had also served as President of the Coordination Committee of the Communist and Workers' Parties for the Yugoslav region.

Source: Solidnet
http://solidnet.org/article/Comunists-of-Serbia-On-the-Death-of-cde-Svetozar-Markanovic/

 

[[ https://it.groups.yahoo.com/neo/groups/crj-mailinglist/conversations/messages/8981 ]]