(hrvatskosrpski / italiano)

Kitarović - Mesić, due facce della stessa medaglia

La attuale presidentessa della Repubblica di Croazia, Kolinda Grabar Kitarović, leader della destra di derivazione tudjmaniana, e l'ex presidente Stipe Mesić, storico rappresentante della "sinistra" europeista-atlantista, in realtà anche lui legato al nazionalismo anti-jugoslavo ed alla sporca figura di Franjo Tudjman. Sono le due facce della stessa inadeguatezza politica e aspirazione revisionista-revanscista della classe politica croata uscita dalla guerra "patriottica". Mentre infuria la polemica sulla Grabar Kitarović che usa soldi pubblici per farsi viaggetti privati a Capodanno, Mesić appare in un video del 1992 in cui afferma che "chi entrava a Jasenovac [il famigerato lager ustascia] era salvo" – sic: tanto per celebrare in-degnamente ia Giornata della Memoria... (a cura di Italo Slavo e Ivan Istrijan)

1) Kolindin put u Ameriku / Il viaggio di Kolinda negli USA (V. Kapuralin / SRP)
2) La (visita-) vacanza negli Stati Uniti della Presidentessa croata, coronamento di una serie di gaffes! / 'Američka turneja' kruna serije Kolindinih gafova (Boris Rašeta / express.hr)
3) "Tko je došao u Jasenovac, bio je spašen" – VIDEO I TEKST (Sergej Županić / express.hr)


Pročitaj isto:
SUMRAK CIVILIZACIJE: Anna Frank ponovno deportirana (22. Siječanj 2017. / SRP)
Socijalistička radnička partija (SRP) izražava zgražanje nad sramnim i neciviliziranim činom  ravnatelja Tehničke škole u Šibeniku, Josipa Belamarića, zbog naprasno prekinute izložbe o holokaustu i tragičnom stradanju djece u ratnim sukobima Drugog svjetskog rata, a koje simbolizira zla sudbina male Židovke Anne Frank, ubijene u nacističkom logoru Bergen-Belsen...


=== 1 ===


KOLINDIN PUT U AMERIKU

Čitav je niz detalja koji priču Kolinde Grabar Kitarović, trenutno na radnom mjestu predsjednice, nazovimo države, Hrvatske, kojom pokušava novogodišnji odlazak u Sjedinjene Američke Države iz osobne sfere svrstat u službenu sferu i time, naravno, pravdati trošak putovanja, čine krajnje neuvjerljivom.

Pa, da krenemo redom. Vrlo je neuobičajeno da se državnički posjeti na najvišoj razini, onoj šefa države ili vlade, organiziraju i sprovode za vrijeme Novogodišnjih praznika. To je vrijeme kada i državni dužnosnici najčešće provode u krugu svojih obitelji. Tome treba dodati da je u Americi za manje od dva tjedna smjena vlasti. Zaista moraju biti jako ozbiljni razlozi koji bi opravdali potrebu službenog posjeta.

Informacija o posebnim razlozima takve prirode nije objavljena.

Državničke posjete dogovaraju obje strane i realiziraju se prema protokolu koji se sastavlja na osnovu utvrđenih diplomatskih uzanci. Javnost obiju strana biva informirana o vrsti posjete: da li se radi o prvom posjetu ili je posjet uzvratan; da li se radi o pozivu države domaćina ili inicijativi države posjetioca.

U konkretnom slučaju, nijedna strana ništa slično nije navela.

Protokol predviđa da zemlja gostitelj na adekvatan način dočeka gosta i to: šef države šefa države, šef vlade šefa vlade, resorni ministar kolegu ministra. Naravno, u slučaju spriječenosti gosta može dočekat i netko od zamjenika. Po završetku službenog dijela, obično obe strane daju izjave za medije i procjenu uspješnosti razgovora.

U konkretnom slučaju nije javno prikazan nikakav doček niti smo imali prilike vidjeti s kim je gošća razgovarala, nismo čuli ni izjave za medije, ako izuzmemo gospođino pojavljivanje u Dnevniku u četvrtak 5. siječnja.

Ukupni dojam tog pojavljivanja, jedinog do tada, bio je razočaravajući. Gospođa se uslikala ispred željezne ograde koja dijeli prostor oko Bijele kuće od prostora za znatiželjnike. Izjava koju je tom prilikom dala o ambiciji da utječe na formiranje američke vanjske politike lišena je osjećaja za političku realnost. Hrvatska kao vazalna kvazi država ne kreira niti vlastitu politiku, već sprovodi politiku svojih gospodara, a kamoli da može utjecati na nekog poput Amerike.

Dakle, radi se o jednom amaterskom nemaštovitom pokušaju kokošarenja koji će ostati upamćen po lošoj, samovoljnoj i nesinkroniziranoj izvedbi i ljazi koju je bacila na sebe, svoju porodicu, koju se razvlači po fasadama, i društvenim mrežama i društvu u cjelini.

 

http://dalmatinskiportal.hr/sport/prica-o-jakovu-se-sa-stadiona-preselila-na-ulice/14827

https://www.facebook.com/hajduckevijesti/photos/pb.300243256779260.-2207520000.1470548970./798113760325538/?type=3

http://net.hr/danas/hrvatska/ovog-naseg-su-bar-pustili-u-dvoriste-i-srbi-i-hrvati-zbijaju-sale-na-racun-boravka-predsjednice-u-sad/

https://www.facebook.com/disupareka/photos/a.223413837782301.1073741828.223412531115765/464952466961769/?type=3&theater

https://www.facebook.com/disupareka/photos/a.223413837782301.1073741828.223412531115765/464930650297284/?type=3&theater

https://www.facebook.com/disupareka/photos/a.223413837782301.1073741828.223412531115765/464903243633358/?type=3&theater

 

U Puli, 8. I. 2017.

Vladimir Kapuralin


--- TRAD.:

Il viaggio di Kolinda negli USA

Ci sono tutta una serie di dettagli nel racconto di Kolinda Grabar Kitarović, attuale presidente del (per così dire) Stato croato, volti a spostare il suo viaggio di Capodanno negli USA dalla sfera privata a quella  ufficiale e così, naturalmente, a giustificarne il costo, i quali non sono del tutto convincenti. 

Ma andiamo con ordine. È molto insolito che le visite di Stato al più alto livello, quelle dei capi di Stati o governi, si organizzino ed effettuino durante le feste di Capodanno. Questo è il periodo che, sovente, anche i funzionari statali passano insieme alla propria famiglia. A ciò bisogna aggiungere che in America tra meno di due settimane ci sarà un cambio di leadership. Davvero ci devono essere motivi molto importanti per giustificare la necessità di questa visita ufficiale.

Informazione su tali motivi speciali non sono circolate.

Le visite di Stato vengono concordate da ambedue le parti e realizzate secondo il protocollo che viene composto in base a usanze diplomatiche prestabilite. Il pubblico da ambedue le parti viene informato del tipo di visita: se si tratta di una prima visita o è una visita di reciprocità; se si tratta in un invito da parte dello Stato ospitante o avviene su iniziativa dello Stato ospite. 

Nel caso specifico, nessuna delle due parti ha indicato niente in proposito.

Il protocollo prevede che il paese ospitante accolga l'ospite nella maniera adeguata, cioè: il capo di Stato viene ricevuto dal capo di Stato, il capo del governo dal capo del governo, il ministro dal corrispondente collega. Naturalmente, in caso di impedimento l' ospite può essere ricevuto anche  da qualcuno dei sostituti. Alla fine dell'incontro ufficiale, di solito, ambedue le parti rilasciano alla stampa dichiarazioni e valutazioni sull'incontro.

Nel caso specifico, non è stato pubblicizzato alcun benvenuto e nemmeno abbiamo avuto l'occasione di sapere con chi l'ospite abbia parlato, non abbiamo sentito nessuna dichiarazione attraverso i media, a parte la sola apparizione della signora al Telegiornale di giovedì 5 gennaio.

L'impressione ricavata da questa apparizione, unica fino a quel momento, è stata totalmente deludente. La signora si è fatta fotografare davanti alla recinzione in ferro che divide la Casa Bianca dal pubblico curioso. L'ambiziosa dichiarazione fatta in tale momento, di poter influire sugli orientamenti della politica estera USA, non ha alcun rapporto con la politica reale. La Croazia, in quanto quasi-Stato vassallo, non elabora nemmeno una propria politica, bensì esegue la politica dei suoi padroni, figuriamoci perciò come possa influire su qualcuno come gli Stati Uniti d'America.

Si tratta quindi di un tentativo dilettantesco, privo di fantasia, da pollaio, che sarà ricordato in futuro come una povera esibizione velleitaria e fuori tempo, e marchierà perciò lei stessa, la sua famiglia, propagandosi nelle piazze come nelle reti sociali e nella società tutta.

Vladimir Kapuralin
Pola, 8 gennaio 2017

Fonti:
http://dalmatinskiportal.hr/sport/prica-o-jakovu-se-sa-stadiona-preselila-na-ulice/14827
https://www.facebook.com/hajduckevijesti/photos/pb.300243256779260.-2207520000.1470548970./798113760325538/?type=3
http://net.hr/danas/hrvatska/ovog-naseg-su-bar-pustili-u-dvoriste-i-srbi-i-hrvati-zbijaju-sale-na-racun-boravka-predsjednice-u-sad/
https://www.facebook.com/disupareka/photos/a.223413837782301.1073741828.223412531115765/464952466961769/?type=3&theater
https://www.facebook.com/disupareka/photos/a.223413837782301.1073741828.223412531115765/464930650297284/?type=3&theater
https://www.facebook.com/disupareka/photos/a.223413837782301.1073741828.223412531115765/464903243633358/?type=3&theater


=== 2 ===


La (visita-) vacanza negli Stati Uniti della Presidentessa croata, coronamento di una serie di gaffes!

Prometteva "mari e monti" e nascondeva:
Nascondeva l' accordo con la alleanza NATO
"Appena vinco, trasloco a Visoka" (ufficio dove risiedeva prima di diventare Presidente)
"No, non faccio traslocare soltanto Josip Broz..."
L'inchiesta sul cioccolato serbo
"Donald Trump viene troppo sottovalutato"
"Eccomi, e dove sta Jakovina?" (dopo esser venuta nell' Ufficio del Ministro senza preavviso)
"Noi siamo un piccolo paese, ma siamo un grande paese" (dopo le vacanze di Capodanno negli USA, irritata di essere in un certo senso snobbata)
"Il Canada non ha risorse, ma gli va lo stesso bene"
Dal prato alla leadership
 (Aggiungeva sul prato davanti all'inferriata che divide la Casa Bianca dal luogo riservato ai turisti, che la Croazia dovrebbe esser leader (e dare consigli a gli USA... Vedere l'articolo di Kapuralin). Il senatore Marco Rubio su Twiter ha pubblicato la foto con Kolinda...
"Faremo parte del paese più sviluppato d' Europa e del mondo"
-----------

http://www.express.hr/top-news/americka-turneja-kruna-serije-kolindinih-gafova-8729

'Američka turneja' kruna serije Kolindinih gafova

15. siječnja 2017.
Obećala je smanjiti Ured za dvije trećine, jednako toliko smanjiti troškove i preseliti ga u Visoku. Jamčila je da će se voziti tramvajem, biti bliska običnom čovjeku...

Predsjednica je “američkom turnejom” okrunila dugu seriju lapsusa, gafova, komunikacijskih i političkih akrobacija...

Obećala je smanjiti Ured za dvije trećine, jednako toliko smanjiti troškove i preseliti ga u Visoku. Jamčila je da će se voziti tramvajem, biti bliska običnom čovjeku.

U euforiji pobjede rekla je da će Hrvatsku uvrstiti među najrazvijenije zemlje Europske unije i svijeta. Obećala je otvoriti Ured za mlade. Dokinuti ideološke podjele i razviti zajedništvo. Nakon pobjede otišla je u šator u Savskoj 66, gdje je obećala Ustavni zakon o pravima branitelja.

"Od srca vam želim puno zdravlja i sve najbolje u novoj godini, da se izborite za svoja prava, da svi zajedno ‘proguramo’ Ustavni zakon o pravima hrvatskih branitelja i izborimo se da branitelji konačno dobiju ono što zaslužuju", rekla je predsjednica.

Sljedeće nove godine predsjednica provodi u Americi, a na pitanje Branke Slavice s kim je ovaj put razgovarala, može li reći imena, odgovorila je:

"Pa naravno, niz članova Kongresa, niz članova Kongresa u smislu administracije koja je republikanska, ali isto tako i demokratska jer, naravno, mi želimo raditi u smislu da vodimo politiku s novom Trumpovom administracijom, ali isto tako vodimo politiku, isto tako i s ljudima koji će biti tu, bez obzira na to koje su, da li su, demokratske ili republikanske provenijencije."

Tajila ugovor s NATO savezom

Kolinda Grabar Kitarović imala je ugovor s NATO savezom tijekom kampanje za predsjednicu Hrvatske. Htjela je biti sigurna da će je dočekati stari posao ako izgubi od Josipovića. To je malo tajila, ali su do informacije došli novinari.

Čim pobijedim, selim se u Visoku

Preselit ću rezidenciju, i to u Visoku ulicu, gdje sam i počela raditi 1993. godine. To je sasvim primjerena lokacija, a ne koristi se i zjapi prazna. Pantovčak ću otvoriti za građane, za osobe s invaliditetom, djecu s poteškoćama u razvoju ili sličnu namjenu.

Ne, selim samo Josipa Broza...

Iz Ureda je kratko nakon dolaska iselila bistu Josipa Broza Tita. Značajno je smanjila broj slika Ede Murtića, slikara ljevičarske reputacije, mada je bio proljećar. Ivo Josipović je otkrio da je on jedini predsjednik koji u Uredu nema svoj portret u ulju, što je tradicija Pantovčaka.

Istraga zbog srpske čokolade

”Mi smo već napravili istragu što se dogodilo. Nažalost, jedna od hrvatskih tvrtki iz Vukovara pakirala je tu košaru. Međutim, razgovarali smo s našim djelatnicima i napravili istragu”.

‘U toj košari su se našli proizvodi koji nisu bili hrvatske proizvodnje. Ispričat ćemo se roditeljima’
Čokolinda, prosinac 2016.

Donalda Trumpa jako podcjenjuju

Mislim da se Trumpa podcjenjuje kad je riječ o vanjskoj politici, a Hrvatska ima jako puno prostora da kao saveznica SAD-a napravi puno.

“Kabinet za mlade u okviru Savjetničkog vijeća nije ustrojen, iako je to bilo obećano mladima”
Priznanje Ureda iz studenog 2016.

Evo me, a gdje je Jakovina

U lipnju 2015. godine nenajavljeno je upala u Ministarstvo poljoprivrede Tihomira Jakovine s prosvjednicima. Ministar ju je primio.

Mi smo mala zemlja, ali smo velika zemlja

Iz SAD-a je poručila kako “ne smijemo kao mala zemlja čekati da nam netko nametne agendu”. Po povratku je rekla da joj “smeta kad kažu da je Hrvatska mala država, jer to nije ni geografski ni po potencijalima”.

Kanada baš nema resursa, ali ide im

Kanada je, bez obzira na nedostatak prirodnih resursa, stvorila uvjete za ostanak svojih i dolazak mladih iz cijeloga svijeta, rekla je tijekom posjeta toj zemlji i izazvala podsmijeh.

“Moj ured je naručio četiri tone ribe? Kakve ribe? Lososa? Ne znam stvarno...”
U prosincu 2016. ovo ju je pitanje jako zbunilo

S travnjaka do liderstva

U SAD je, tijekom novogodišnjih praznika, otišla kako bi omogućila Hrvatskoj “sudjelovanje u kreiranju američke vanjske politike”. Dodala je da bi Hrvatska trebala biti lider. Te je izjave davala ispred ograde Bijele kuće, na prostoru po kojemu se šeću turisti. Senator Marco Rubio na Twitteru je objavio slikicu s predsjednicom.

Ući ćemo u najrazvijenije zemlje Europe i svijeta

Ne dam da mi itko kaže da Hrvatska neće biti prosperitetna i bogata jer bit će Hrvatska među najrazvijenijim zemljama EU i svijeta, to vam obećajem. Dosta je bilo podjela! Dragi moji hrvatski građani, idemo zajedno. Idemo Hrvatsku odvesti u blagostanje!

“Varaždin je bio u vrijeme Banovine Hrvatske glavni grad i na simboličan način to vraćamo danas”
Izjava iz prosinca 2016. godine

da www.express.hr=== 3 ===

Pogledaj i video:

STIPE MESIĆ: Jasenovac je bio radni logor, a radio je do 1947. godine (Marko Marković, 23 gen 2017)
STIPE MESIĆ: Jasenovac je bio radni logor kakvih je bilo i u ostalom dijelu Europe. Ta ubojstva nisu istinita, prošlo bi po 15, po mjesec dana da nitko nije umro niti je ubijen. Kad bi došao u Jasenovac zatočenik je praktično bio spašen jer je bio potreban kao radnik.

Stipe Mesic velica NDH (acko82, 15 giu 2007)
Stipe Mesic, predsednik republike Hrvatske, velica ustase i proglasenje ustaske tvorevine 10. aprila 1941. godine

MESIC NISAM JA USTASA (ARHIVIST, 18 dic 2006)
NAKON PRVE OBJAVE PRECJEDNIK MESIC OBRATIO SE NACIJI NA DRZAVNOJ TELEVIZIJI GOVORECI KAKO ON NIJE TAKO MISLIO I DA JE SVE IZVUCENO IZ KONTEKSTA ALI NIJE MISLIO TAKO U OSTALOM SNIMKA JE TU

Pogledaj i dalje:

Mesicev ustaski govor u Sidnej-u, Australiji, 1992 

Mesicev ustaski govor u Novoj Gradisci, 1992

---

http://www.express.hr/top-news/tko-je-dosao-u-jasenovac-bio-je-spasen-8837


"Tko je došao u Jasenovac, bio je spašen"


24. siječnja  2017.  

Na Yotubeu je osvanula nova snimka Stipe Mesića u kojoj iznosi čitav niz notornih gluposti o Jasenovcu

Prvo na YouTubeu, potom po opskurnim mjestima poput emisije "Bujica" Velimira Bujanca, a zatim i u onom civliziranijem dijelu hrvatske medijske scene, pojavila se snimka bivšeg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića na kojoj tvrdi da Jasenovac nije bio logor smrti tijekom NDH.

Snimka je, navodno, nastala u Novskoj 4. siječnja 1992. Prikazuje Mesića u opuštenijem raspoloženju u manjoj prostoriji s desetak ljudi, očito lokalnih dužnosnika u ratnim uvjetima. Društvo na početku ismijava broj ubijenih Srba u logoru u Jasenovcu, nakon čega Mesić preuzima riječ i navodi da je jasenovački logor radio sve do 1947., da je bila riječ isključivo o radnom logoru, da treba dovesti "svjetsku komisiju i to raskrinkati"...

Mesić je govorio stvari potpuno na tragu snimke s puta u Australiju iz 1991. na kojoj je tvrdio da su Hrvati u Drugom svjetskom ratu pobijedili dvaput, misleći i na uspostavu NDH, te da se za Jasenovac nemaju što ispričavati. Ovaj put bila je riječ upravo o Jasenovcu. "Ljudi su umirali, kao što su ljudi u ratu i inače umirali, od tifusa od dizenterije... Ali to su bili radni pogoni. Bilo je glupo nekoga naučiti da radi u kožari, pa ga nakon toga ubiti... Ljudi su bili ubijani, ali prije dolaska u Jasenovac. Kad je došao u Jasenovac, on je bio praktično spašen, jer je onda bio kao radnik potreban... Prošlo je po 15 ili mjesec dana da nitko nije ubijen. Ali, umirali su ljudi. Djeca su umirala, s materama bi došla, iscrpljena, pa bi umirala", govorio je Mesić.

Iako je savršeno jasno da je snimka u javnost puštena kao način posebnog obračuna sa Stjepanom Mesićem, zapravo je vrlo lako zamisliti dozu zadovoljstva notornog desničarskog Bujanca dok je najavljivao snimku u "Bujici", ovime je nedvojbeno da je Stjepan Mesić u 1990-ima podilazio ekstremno nacionalističkim, zapravo proustaškim krugovima u vrijeme rata u Hrvatskoj.

Tvrdnje o trostrukom logoru u Jasenovcu, predstavljanju logora kao radnog do 1945., a tek potom logora smrti do 1947., tvrdnje o "spašavanju" logoraša nakon što bi bili dovedeni na mjesto povijesno ozloglašeno kao mjesto na kojem se ubijalo noževima, maljevima, kolcima, sličnim stvarima, danas se u javnom prostoru, pa i privatno, mogu čuti isključivo u ekstremnim krugovima, zapravo i izvan rubova političke scene.

Skandal sa snimkom iz Australije, otkrivenom 2006., Stjepan Mesić je tada objasnio kao "taktički ustupak, pogrešan i promašen, onima koji su Hrvate u otporu velikosrpskoj politici i četništvu kao njezinu osloncu, nastojali mobilizirati na koketiranju s ustaštvom". Jasno je rekao da je bila riječ o takvoj razini političkog oportunizma kojem nije smio pribjeći, bez obzira na to kakva su vremena vladala. Istaknuo je da je upravo on kasnije redovito posjećivao Jasenovac i osuđivao politiku NDH, što doista jest istina.

Činjenica je, međutim, da mu je iz ormara sada izvučen još jedan kostur s koketiranjem ustaštvom, ovaj put isključivo na temu najgore klaonice ljudi koju je organizirao ustaški režim u Drugom svjetskom ratu. Stjepan Mesić će se stoga i ovaj put morati ispričavati i objašnjavati da je pogriješio, da čak niti politika ne trpi sva raspoloživa sredstva. Bar ne u društvu u kojem se drži makar do tragova civilizacije.

Na kraju krajeva, koliko god Hrvatska povijesno bila sljednica antifašističke pobjede nad fašizmom i nacizmom u Drugom svjetskom ratu, koliko god iskrvarila u borbi protiv okupatora, i za nju vrijedi ono što tradicionano vrijedi u Njemačkoj. U toj perjanici borbe protiv fašizma, nacizma i rasne isključivosti u slobodnoj Europi, iz tragičnih i nepodnošljivo bolnih povijesnih razloga svaka tolerancija na političku trgovinu i slične stvari prestaje u onom trenutku kad se spomene Holokaust.