[srpskohrvatski] Among other celebrations, an international Conference was held in Belgrade on 19 April 2019 to mark the 100th Anniversary of the Foundation of the Socialist Workers' Party of Yugoslavia (unified party of the communists). For a more general Introduction to the Conference see the dedicated JUGOINFO post

 
Si è tenuta a Belgrado lo scorso 19 aprile una importante conferenza internazionale nel centesimo anniversario dalla fondazione del Partito Socialista dei Lavoratori di Jugoslavia – precursore del Partito Comunista jugoslavo. 
Alla conferenza, organizzata dal Coordinamento dei Partiti Comunisti e dei Lavoratori dello spazio jugoslavo, hanno partecipato le delegazioni delle forze che fanno parte del Coordinamento stesso – SRP (Croazia), KS (Serbia), KPM (Macedonia), JKPCG (Montenegro) e SKBiH (Bosnia-Erzegovina) – oltre a rappresentanti di partiti, organizzazioni e associazioni da Bulgaria, Germania, Grecia, Italia, Romania, Russia.
Di seguito il contributo del Partito Comunista di Grecia (KKE):
 
 
 
 
 
 

 
 
Na srpskohrvatskom:
 
Beograd, 19. Aprila 2019.god.
KONFERENCIJA POVODOM 100. GODIŠNJICE OSNIVANJA KOMUNISTIČKE PARTIJE JUGOSLAVIJE
 
IZVOD IZ REFERATA KP GRČKE (K.K.E.)
 
Dragi drugovi,
Pozdravljamo komuniste Jugoslavije na svečanoj konferenciji, posvećenoj 100. godišnjici od osnivanja Komunističke Partije Jugoslavije. Mi duboko poštujemo heroizam, istorijske stranice, koje su počeli da ispisuju komunisti Jugoslavije pre 100 godina, njihovu borbu protiv klasne eksploatacije i socijalne nepravde, siromaštva i nezaposlenosti, ćorsokaka kapitalističkog načina proizvodnje, borbu za novo, pravedno socijalističko, komunističko društvo.
Komunistička partija Jugoslavije, kao i Komunistička partija Grčke, koja je prošle godine obeležila stogodišnji jubilej od svog osnivanja, stvorena je pod uticajem Velike Oktobarske socijalističke revolucije, koja je uticala na narode čitavog sveta. Sveži vetar boljševičke revolucije dao je moćan podsticaj revolucionarnom pokretu na celoj planeti, ali svuda, u svim zemljama, neophodni su bili smeli ljudi, revolucionari, koji su morali da izađu ispred, da podignu crvenu zastavu ideala za emancipaciju radničke klase, stupanje radnika na vlast, diktature proleterijata.
Jugoslovenski i grčki komunisti zajedno sa komunistima iz celog sveta borili su se rame uz rame u vreme Građanskog rata u Španiji, u herojskim Internacionalnim brigadama, protiv fašizma, koji je nastao usled kapitalističkog sistema.
Kasnije, kada su se pod čizmom nemačkog fašizma našle naše zemlje, komunisti su iznova podigli zastavu oružane borbe protiv fašističkih okupatora, ispisali stranice heroizma bez presedana, formiravši najveće partizanske oružane redove, koji su dejstvovali u Evropi, podigli su zastavu Narodnooslobodilačke armije Jugoslavije i Narodnooslobodilačke armije Grčke pod rukovodstvom komunističkih partija, koje su bile inspirator, donor i njihov vođa. Hiljade partizana sa oružjem u rukama borili su se protiv fašista, za čije su uništenje naposletku ogroman doprinos dale Crvena Armija i sovjetski narod. Danas KPG ima duboke korene među radnicima i narodnim masama. U parlamentu je predstavlja 15 poslanika, a u Evropskom parlamentu – 2 poslanika. Njena snaga je ogromna kako u radničkom pokretu, gde su klasne snage, koje se objedinjuju u Sveradnički borbeni front, druge po snazi, tako i među omladinom. Na nedavnim studentskim izborima osvojili su 23% glasova. Naša partija predvodi borbu radnika protiv antinarodne politike vlade SIRIZA, koja pretvara Grčku u ogromnu vojno američko-natovsku bazu, u poligon za imperijalističke ratove, usmerene protiv drugih naroda.
Istovremeno istupamo s inicijativama na reorganizaciji komunističkog pokreta. Krajem prošle godine održali smo u Atini 20. Мeđunarodni susret komunističkih i radničkih partija, na kom je učestvovalo 90 komunističkih partija, uključujući i neke koje su i danas ovde prisutne. Sa ovim partijama takođe sarađujemo u okviru Evropske komunističke inicijative, trudimo se da koordinišemo našu antikapitalističku aktivnost protiv NATO i imperijalističke EU, između ostalog i redovnim održavanjem balkanskih komunističkih susreta. Dragi drugovi, Neophodno je izvući zaključke ne samo iz pozitivnih aspekata naše istorije, već i iz negativnih, da bismo danas postali jači, razraditi našu revolucionarnu strategiju, da bi ona odgovarala karakteru naše epohe, koja bez obzira na kontrarevolucione prevrate ostaje epoha prelaska od kapitalizma ka socijalizmu.
Kao što znate, KPG je od prvog trenutka nakon kontrarevolucije osudila imperijalističke planove i rasparčavanje Jugoslavije i predvodila je borbu grčkog naroda protiv NATO bombardovanja Jugoslavije pre 20 godina. Tada su KPG i Komunistička omladina Grčke (KOG) pokrenule obimnu masovnu aktivnost protiv zločina imperijalista, protiv pretvaranja Kosova i Metohije u protektorat NATO.
Danas mi, komunisti, imamo mnogo argumenata da ubedimo radnike da varvarski kapitalistički sistem nikad neće prestati da provocira ratove, ekonomske krize, nezaposlenost i siromaštvo. Taj sistem je zastareo. Bez klasne eksploatacije! Društva u kojima su sredstva za proizvodnju u društvenom vlasništvu, imaće mesto centralizovane planirane ekonomije, kontrolu radnika i naroda.
Mi možemo da ubrzamo proces koji će omogućiti zadovoljenje savremenih narodnih potreba. To je u našim rukama! To zavisi od toga, koliko ćemo dobro organizovati našu borbu, borbu naroda sa svim problemima, koji ga muče! Kako možemo da ojačamo komunističke partije, da osnažimo našu zajedničku borbu?
Vek borbe i žrtava za vlast radnika daje nam snagu, pokazuje nam put, nadahnjuje nas da nastavimo našu borbu!
 
Živeo marksizam-lenjinizam i proleterski internacionalizam!
Proleteri svih zemalja, ujedinite se!
 
Eliseos Vagenas