[srpskohrvatski] Among other celebrations, an international Conference was held in Belgrade on 19 April 2019 to mark the 100th Anniversary of the Foundation of the Socialist Workers' Party of Yugoslavia (unified party of the communists). For a more general Introduction to the Conference see the dedicated JUGOINFO post

 
Si è tenuta a Belgrado lo scorso 19 aprile una importante conferenza internazionale nel centesimo anniversario dalla fondazione del Partito Socialista dei Lavoratori di Jugoslavia – precursore del Partito Comunista jugoslavo. 
Alla conferenza, organizzata dal Coordinamento dei Partiti Comunisti e dei Lavoratori dello spazio jugoslavo, hanno partecipato le delegazioni delle forze che fanno parte del Coordinamento stesso – SRP (Croazia), KS (Serbia), KPM (Macedonia), JKPCG (Montenegro) e SKBiH (Bosnia-Erzegovina) – oltre a rappresentanti di partiti, organizzazioni e associazioni da Bulgaria, Germania, Grecia, Italia, Romania, Russia.
Di seguito il contributo del Partito Comunista di Bulgaria (KPB):
 
 
 
 
 
Na srpskohrvatskom:
 
Beograd, 19. Aprila 2019.god.
KONFERENCIJA POVODOM 100. GODIŠNJICE OSNIVANJA KOMUNISTIČKE PARTIJE JUGOSLAVIJE
 
REFERAT KOMUNISTIČKE PARTIJE BUGARSKE (K.P.B.)
 

Poštovani drugovi,
U ime Komunističke partije Bugarske pozdravljam sve prisutne i zahvaljujem se domaćinima na pozivu da zajedno proslavimo značajan događaj – 100. godišnjicu osnivanja vaše komunističke partije. Njenim nastankom stvorena je nada o dobrom i pravednom svetu. Osnivanje Partije je ujedinilo siromašne, ugnjetavane, inteligenciju, i sve on koji su bili spremni da se bore za bolju budućnost i humaniji svet.
Još u prvim godinama KPJ se suočila sa nepravdom, progonima, zabranom postojanja, koji je naložio kralj Aleksandar Karađorđević i njegova vlada.
KPJ je mnogo godina bila u ilegali sve do završetka Drugog svetskog rata, a takođe je preživljavala represije nad partijskim rukovodiocima i članovima. Za vreme Staljinovih čistki stradao je veliki broj rukovodioca i članova KPJ.
U razdoblju od 1940-1945. godine vaša partija je mobilisala snage, okupila hiljade svojih saboraca i nezampaćenim zalaganjem izvela je partizanski rat protiv hitlerofašizma u Evropi. Za nas, predstavnike Bugarske komunističke partije čast je što su u tim nemilosrdnim, krvavim sukobima za spas čovečanstva od fašističke kuge, u vaše partizanske redove ušli i naši članovi, najpoznatiji među njima su Dičo Petrov, Slavo Trjanski, Denčo Znepolski...
Ne može da se ne obeleži težak period kada ste stali na liniju nesvrstavanja, niste dopustili mešanje u vaša državna pitanja, u vaš način građenja jugoslovenskog socijalizma.
I u današnje vreme opet ste se vi i samo vi suprotstavili krvožednoj agresiji od SAD podržavanog od strane legalnog terorističkog NATO saveza.
Divimo se vašem otporu i borbi za vaše nacionalne interese.
Uvažavamo vaš napor da sačuvate viševekovne prijateljske odnose sa Rusijom. Vi ne podležete pritisku američkih i evropskih „demokrata“ u želji da i vas pripoji izolovanju Rusije i slabljenju ekonomije i težnji da se obezbedi mir i blagostanje vašeg naroda.
Danas se nalazimo u novim uslovima. U Bugarskoj, nakon mnogih izdaja vodećih državnih funkcionera, pod uticajem zapada, omogućena je restauracija kapitalizma. Ekonomija, kultura, državnost, bili su uništeni od strane pokrovitelja i njihovih sluga. Našim bugarskim komunistima i nacionalnim progresivnim snagama, predstoje godine klasne borbe. Za nju se i spremamo. Da bismo uspeli neophodna je konsolidacija. Iznova treba da se obnove ideje Geogri Dmitrova o jedinstvenom frontu, možda ne samo bugarskom, već i međunacionalnom.
Ovaj front može da ima samo jednog idejnog lidera – ujedinjenje komunističkih partija u novu Kominternu.
Vreme je da počne proces formiranja Kominterne!
Hajde da već ove godine održimo susret balkanskih komunističkih i radničkih partija i da napravimo platformu za balkansko i evropsko ujedinjenje partija.
Mi smo jedina društvenopolitička snaga koja može doneti ne samo ideje, već i stvoriti pravedniji i humaniji svet. U ime uspešne borbe moramo prevazići sve prepreke i sagraditi mostove novih međusobnih odnosa.
Preživeli smo i pobede i poraze, ali bez obzira na sve ostale su čvrste veze. Toliko smo bliski po krvi, životnom uređenju, kulturi, temperamentu...
Ujedinimo napore i suprostavimo se konfrontaciji, uništenju i deljenju teritorija, pretvaranju u bezobličnu masu kapitalističkog društvenog uređenja. Vreme je da se nađu zajednički balkanski klasni interesi, kome je naše društvo vekovima težilo. Takvi smo potrebni radničkoj klasi, našim narodima, čovečanstvu!
Živeli naši dobrosusedski odnosi!
Živeo Balkanski komunistički pokret!
Za bolji život na BALKANU!

Stefan Gruev