IN MEMORIAM

MIRIAM PELLEGRINI FERRI

1925 – 2021

U Rimu je u 97-oj godini života preminula Miriam Pellegrini Ferri, učesnica talijanskog pokreta otpora i cijeloživotna partizanka antifašistkinja i komunistkinja.

Rođena je 1925. godine u Veneciji. U najranijoj mladosti bila je štafeta, u pokretu otpora za vrijeme II sv. rata. Odluku pristupanju PCI (Komunistiòkoj partiji Italije) donosi nakon susreta sa rimskom familijom svog budućeg životnog suputnika, sudruga i supruga Spartaco Ferria (Spartaka Ferija), proizašlu iz pokreta otpora, nastavljajući borbu za radnička prava u desetljećima koja su slijedila. Bliska talijanskom prvoborcu u NOB, komandantu brigade „Garibaldi“, kasnije „Divizija Italija“, Giuseppe Marasu (Đuzepe Marasu) odlikovanom od Predsjednika Tita. (Bio u počasnoj straži na njegovom odru)

O ugledu koji su imali, u PCI govori i činjenica da su oboje, Spartaco i Miriam, bili u počasnoj straži prilikom sahrane Generalnog sekretara PCI Palmira Togliatia (P. Toljatija) 1964. godine.

Ostajući vjerna svojim idealima krajem 60-ih godina prošlog vijeka, napušta PCI i pridružuje se širokom spektru marxističko-lenjinističkih grupa.

Obdarena govorničkim vještinama učestvuje u javnim nastupima, lokalnim radio i TV emisijama. Kao uvjereni ateista postaje član Centralnog komiteta Slobodne misli „Giordano Bruno“ (Đordano Bruno), podpredsjednica partizanske udruge Sloboda i pravda, podpredsjednica Međunarodne ženske lige za mir i slobodu WILPF. Zajedno sa suprugom Spartacom idejni je osnivač Ateističke grupe dijalektičkih materijalista G.A.MA.DI. iz Rima , mjesečnika La Voce del GAMADI i Organizacije talijansko-korejskog prijateljstva, za što je i odlikovana ordenom Vlade Sjeverne Koreje.

Tektonski društveno politički procesi 90-ih, koji su rezultirali kontrarevolucijom i urušavanja socijalizma u Evropi, neminovno su ostavili ožiljak i na njoj, ali Miriam nije klonula, uspravna fizički ostala je i uspravna duhom. Bila je istinski prijatelj Jugoslavije i njenih naroda, vrlo aktivna u CNJ, Jugokoordinaciji iz Rima.

Moji prvi javni nastupi i na TV emisijama, lokalnoj „Teleambiente“ u Italiji započeli su sa Miriam. Obrađivala je široki spektar tema: o antifašizmu, antiimperijalizmu, Titu, Tesli,….

Kroz svoj dugi život, nešto kraći od jednog vijeka, prošla je sva uzvišenja i frustracije, nade i iluzije, uspjehe i traume, generacije koja je nakon tragedije koju je fašizam donio Italiji vjerovala Partiji PCI, kao izbavitelju potlačenih, ideji vodilji na putu u socijalizam. I kada su ostali bez Partije, nastavila je militantnom aktivnošću osjećajući se nosiocima zdravih ideja na putu oslobađanja od izrabljivanja i pritiska, prema zajednici slobodnih i emancipiranih ljudi.

Ivan Pavičevac, Rim

Predsjednik Jugocoord ONLUS

 

Tekst je objavljen takodjer na sajtnama SRP (Hrvatska) i KS (Srbija)